Assurantiemuseum : Zoektocht naar memoralabia

Foto: Assurantiemuseum

ANTIEKE LESSENAAR MET POLISBOEK

In Assurantiemuseum De Verzekeringskamer is een kabinet ingericht waarin memoralabia
van meer dan 225 verzekeraars.

VERMIST ?
Regelmatig worden wij gebeld met de vraag of wij nog interesse hebben voor een oude polis van een verzekeraar die niet meer bestaat.
Omdat wij dan graag verwijzen naar een lijst van verzekeraars van wie wij nog geen
polisvoorbeeld in het museum hebben, is onderstaande lijst opgemaakt.

Onderlinge Aalten
Abbey Leven
Achtkarspelen & Kollummerland
Aduard
Algemeene Friesche Levensverzekering
Agrippina
AMA groep NOVZ / Provinciale
Ambtenaren Centrale
Amersfoortse / WBK van 1938
Amfas groep R.V.S. Zeven Provinien
De Amstel
Amstleven
Amrorisico
Anker
Anovem
Ansvar
Arag
Atlantic
Aurora
Boerhaave
Bovemij
(De) Burcht
Brandaris
Centrale
Conservatrix
DAS
Delta Lloyd
Diligentia
Donatus
Drie Provinciën
Duyma Ass. Mij
Economic Europa
Elvia
Enzico
FBTO
Groot Amsterdam
Haagleven
Hafimij
Holland van 1922
Hollandsche Ass. Soc van 1841
HVS Hollandsche Verz. Soc van 1808
Hollandsche Kruis
Hooge Huys Leven 1891
Hooge Huys schade 1931
De Hoop
Interpolis BTL
Interpolis ABTB
Interpolis LTB
Interpolis LVM
Interpolis NCB
Klaverblad
Libra
Mercurius
Metallicus
Movir
Nassau
Nationale Borg
Neerlandia van 1880
Nezifo
Nezam
N.V.S. & Nieuwe Nationale Verz. Soc.
Keurs Assurantie Maatschappij
K.I.A.M.
Noord Braband
Ohra
Olma
O.O.M.
ONVZ
Orbis
Oude Haagsche van 1836
Oude Zwolsche van 1895
Preavenio
Nederlanden van 1870
Nederlandsche van 1776
Rotterdam N.V.
Rijnmond
Saturnus
Standaard
Terminus
Storm Risico
Transvemij
UBO
UVB
LAR Rechtsbijstand
Vezeno
VGCN
Waerdye
Wilhelmina
De Zee
Zwitserleven

 

GEEN REACTIES