Informatiepagina over Assurantiemuseum “De Verzekeringskamer” te Doorn

Op deze pagina informatie over ‘De Verzekeringskamer’ i.o.
Mijn bedrijf Lugt Sobbe / Eurolloyd was opgericht in 1835, dus heb ik nog veel leuke en historische zaken overgehouden nadat ik in 2007 de portefeuile van Eurolloyd aan Deltalloyd verkocht.
Mijn collectie is vervolgens aanzienlijk uitgebreid met giften van anderen die de verzekeringsbedrijfstak en met name het intermediair ook een warm hart toedragen.

Maar wat doe je er vervolgens mee ?
Ik prijs mij dan ook gelukkig te kunnen melden dat de collectie binnenkort wordt gehuisvest in een expositieruimte te Doorn, gelegen tegenover de ingang van het Nationaal Bomenmuseum.

Uitbreiding van de collectie
En inmiddels hebben meerdere partijen mij hun verzamelingen aangeboden.
De collectie kan inmiddels gemakkelijk een toonzaal vullen in wisselende samenstelling.
Heeft u nog zaken die onze collectie kunnen completeren ?
Draag uw steentje bij en schenk uw relikwie aan het museum.
Indien u erg gehecht ben aan het object: Bruikleen is ook een optie.

DNA per verzekeraar
Wij stellen de collectie zo samen, dat per huidige verzekeraar een DNA-profiel kan worden geboden, waarbij aandacht geschonken kan worden aan alle partijen die deel uit maken van dat DNA profiel.

‘De Verzekeringskamer’
Waar kan je beter de volle aandacht van je cliënten vasthouden dan in een onafhankelijke omgeving waar alles in het teken van het verzekeringsbedrijf?
Met ‘De Verzekeringskamer’ beoog ik zo’n plek te hebben gecreëerd.

Parkeren
Tegenover het Museum is ruimschoots parkeerruimte.

Hei-sessie
Doorn ligt tussen de heidevelden en de bossen. Dus waarom zou je het aangename niet eens combineren met het nuttige?
Eigen verhalen, eigen sfeer.
Intermediairs die het leuk vinden om zelf een geselecteerde groep cliënten uit te nodigen voor een bezoek aan het museum i.c.m. een wandeling door het Gimborn Arboretum, dagen wij uit om tijdens de rondleiding door het museum zelf het woord te doen.
Dat maakt uw presentatie zeer persoonlijk en indrukwekkend.

De praktische uitwerking :
Tijdens een introductiedag waaraan meerdere intermediairs deelnemen, bereiden wij hen voor op de dag waarop zij individueel met hun genodigden een bezoek brengt aan “De Verzekeringskamer”. Denkt u aan een groep ZZP-ers, MKB-ers of medewerkers.

Opleiders en hun studenten
Maar ook HEAO-opleiders en hun studenten zijn van harte welkom om eens een kijkje
te komen nemen.
Een gastcollege door een vrijwilliger is doorgaans wel te regelen.

Weet je nog wel oudje…
Ook voor gepensioneerden is ‘De Verzekeringskamer’ een belevenis om nooit meer te vergeten. Met ‘De Verzekeringskamer’ hopen wij ook hen die in de verzekeringsbedrijfstak werkzaam waren tussen 1940 en 1985, een groot plezier te doen. Met name objecten die
in vitrines staan of in de zichtdozen, zullen bij menigeen talrijke herinneringen oproepen.

Arrangement in de maak
Wij zijn in gesprek met de leiding van Het Nationaal Bomenmuseum met het oogmerk
een arrangement te kunnen aanbieden.
Wij verwachten dat ‘De Verzekeringskamer’ in het 4e kwartaal van 2019 haar deuren zal
openen. In de loop van 2020 hopen wij een aantal assurantieclubs te interesseren het
museum te bezoeken.

Toonkamer
U reserveert dus één of meerdere dagdelen waarop u met uw gasten gebruik maakt van deze faciliteit.

Het is uw feestje !
In de toonkamer doet U zelf de rondleiding.
De sleutel reiken wij u daags tevoren uit.
Vertrouwen is immers de basis van onze bedrijfstak

Antieke Lloyd’s Underwriting Box
In het museum treft u ondermeer een originele / antieke Lloyd’s Box aan.
In Lloyd’s staan honderden van die boxen en zij vormen ieder de huisvesting van een Lloyd’s Syndicaat.

 


Reserveren
(mogelijk vanaf eind 2019)
Wij zijn nog bezig met de verwerking van de collectie.
Voor het boeken van arrangementen kunt u vanaf eind 2019 exclusief boeken bij Brasserie Buut, Kampweg 22 te Doorn.

Bibliotheek
Op de verdieping is een vergaderruimte met bibliotheek.
U speelt een thuiswedstrijd, dus u maakt tevens gebruik van de bibliotheekzaal die op de
1e verdieping is gelegen. Wie belangstelling heeft voor het bestuderen van Oude polissen, Vakliteratuur of Vakbladen, zal wel zeker iets van zijn gading vinden in de op de verdieping ingerichte bibliotheek.

 

 


Verzekeringswijnen

Wie herinnerd zich niet de verzekeringswijnen die
verzekeraars zo af en toe schonken.
Een ruime selectie daarvan treft u aan in de bibliotheek.

 

 

 

 

“Schatkamer”.
In de bibliotheek staat ook een flinke kast met zicht-dozen:  voor iedere verzekeraar een eigen doos.
Aan de hand van zaken die u vooraf zelf heeft geselecteerd, brengt u het gesprek op onderwerpen die u graag nader onder de aandacht wenst te brengen van uw gasten.

 

 

 

Productpresentaties in de bibliotheek
Vanzelfsprekend kunt u ook aandacht schenken aan verzekeringsproducten die u aan uw gasten wenst te presenteren.

 

 

 

Grote gezelschappen
U kunt desgewenst de beamer aansluiten op uw eigen laptop. De standaard opstelling gaat uit
van 2 inleiders en 6 gasten, maar u kunt het aantal zitplaatsen zelf uitbreiden tot 26.

 

 

Lunch in Brasserie Buut i.o.
In het centrum van Doorn staat de Kampwegkerk en in deze kerk zal Brasserie Buut voor uw gasten volgaarne een voedzame lunch verzorgen.

 

 

Nationaal Bomenmuseum
Na de lunch in Brasserie Buut te Doorn, genieten uw gasten van een rondleiding door Gimborn Arboretum  ofwel “Het Nationaal Bomenmuseum”. De invang is gelegen tegenover ‘De Verzekeringskamer’, dus jassen en tassen kunnen gewoon in de garderobe van het museum worden achtergelaten.

 

Het zeer waarschijnlijk dat uw gasten regelmatig terug keren naar “Het Gimborn”en dan zullen zij onwillekeurig terugdenken aan uw het evenement dat u hen heeft aangeboden.

 

 


Introductiedagen

Bij voldoende belangstelling, worden introductiedagen georganiseerd.

Tijdens introductiedagen bereiden wij meerdere adviseurs gelijktijdig voor op een zelfstandige presentatie van de toonkamer.
Dat is ook noodzakelijk, want het museum is niet door medewerkers of vrijwilligers bemand.

Toegang is kosteloos.
De Verzekeringskamer is niet openbaar toegankelijk en slechts na tijdige reservering
beschikbaar.
De Verzekeringskamer is opgericht zonder winstoogmerk.
Aan een bezoek zijn dus geen kosten verbonden. Ook het gebruik van
de vergaderruimte/bibliotheek is gratis, zij het dat kosten voor schoonmaak
en afwas wel worden doorberekend. Maar laat u het museum achter zoals u het
heeft aangetroffen, dan is schoonmaak ook niet nodig.

 

 

GEEN REACTIES