Grote, niet uitlegbare belastingverschillen reis- en caravanverzekeringen

Drie jaar na aanschaf blijken grote verschillen in dekking caravanverzekering
© Pixabay

De doorberekende assurantiebelasting aan consumenten die een doorlopende of tijdelijke reis- en caravanverzekering afsluiten loopt flink uiteen bij verschillende verzekeraars. Reden is dat deze verzekeringen zijn samengesteld uit meerdere andere verzekeringen waarover verschillende assurantiebelastingtarieven zijn verschuldigd. Dit blijkt uit onderzoek van MoneyView, een onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners.

De onderzoekers stelden een min of meer vergelijkbaar pakket samen met bij reisverzekeringen gangbare dekkingen die vrijwel door alle aanbieders worden geaccepteerd. Van verschillende gezinssituaties berekenden de onderzoekers de premies en de volgens de verzekeraar verschuldigde assurantiebelasting.

Ter achtergrondinformatie laten de onderzoekers verder weten dat de meeste schadeverzekeringen sinds 2013 met 21 procent assurantiebelasting zijn belast. Echter, sommige verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting, zoals levens-, ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen. Reisverzekeringen zijn opgebouwd uit meerdere verzekeringen of dekkingen, bijvoorbeeld voor persoonlijke hulpverlening, bagage, wintersport, medische kosten, ongevallen, automobilistenhulp en annulering. Een reisverzekering die samengesteld is uit meerdere dekkingen bevat daardoor belaste én vrijgestelde dekkingen.

Verzekeraars blijken heel verschillend om te gaan met het berekenen van de verschuldigde belasting, aldus de onderzoekers. In één categorie loopt het verschil aan betaalde belasting bijvoorbeeld uiteen van 5 procent tot 13,5 procent van de premie.

De conclusie is dat de onderzoekers geen verband hebben gevonden tussen de omvang van de dekking, de methode van het bepalen en de procentuele hoogte van de assurantiebelasting. Zij noemen de huidige situatie dan ook allesbehalve transparant.

Tot slot heeft MoneyView ook een jaarlijkse rating voor de Reis- en Caravanverzekeringen vastgesteld:

Doorlopende Reisverzekeringen

Vijf sterren voor voorwaarden

ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering
Anker Doorlopende Reis Optimaal
ANWB/Unigarant Doorlopende Reis Compleet/Uitgebreid

Vijf sterren voor prijsstelling

ABN AMRO Doorlopende reisverzekering
Aon Doorlopende reisverzekering
Univé Doorlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekeringen

Vijf sterren voor voorwaarden

ANWB/Unigarant Kortlopende Reis Compleet/Uitgebreid
Ik kies zelf van a.s.r. Kortlopende Reisverzekering Optimaal
Interpolis Kortlopende Reisverzekering

Vijf sterren voor prijsstelling

Aon Kortlopende Reisverzekering
Interpolis Kortlopende Reisverzekering
OHRA Kortlopende Reisverzekering

Caravanverzekeringen

Vijf sterren voor voorwaarden

Centraal Beheer Caravanverzekering
Interpolis Caravanverzekering

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES