Assurantiemuseum : Lijst van verzekeraars present in De Verzekeringskamer

Onderlinge
Levens
Verzekeringmaatschappij
Eigen
Hulp = OLVEH.

Er is thans een lijst beschikbaar met de namen van meer dan 225 verzekeraars van wie zich in Assurantiemuseum De Verzekeringskamer documenten e/of mobilaria bevinden.

Downloaden van deze lijst : KLIK HIER

GEEN REACTIES