Assurantiemuseum : The Glorious Revolution, met een Sauce Hollandaise

First King of the United Kingdom William III of Orange

Vervolg op : De Gouden eeuw van de Assurantiebeurzen van verzekeraars

1642 Burgeroorlog in Engeland
Vanaf het begin van de 17de eeuw waren de katholieke koningen en het parlement in Engeland verwikkeld in een – bij tijd en wijle – bloedige strijd om de macht. De gewelddadige Engelse Burgeroorlog (1642-1651) lag nog vers in het geheugen. Koning Charles I was op 30 januari 1649 geëxecuteerd en zijn opvolger Karel II was tot ballingschap werd gedwongen.

1666 The Great Fire of London
De Grote Brand van Londen was een stadsbrand die vanaf zondag 2 september tot en met donderdag 6 september 1666 door de centrale delen van Londen raasde.
Naar schatting verwoestte de brand 90 % van de woningen. Evenals 87 parochiekerken, St. Paul’s Cathedral en het grootste deel van de overheidsgebouwen in de City. De grote brand startte kort na middernacht, op zondag 2 september in het bakkershuis van Thomas Faryner op Pudding Lane. De sociale en economische problemen die de ramp veroorzaakte waren overweldigend. Koning Charles II moedigde sterk aan om te evacueren vanuit Londen en zich elders te vestigen, omdat hij vreesde voor een Londense opstand tegen de bezitloze vluchtelingen. Ondanks talrijke radicale voorstellen werd Londen herbouwd naar in wezen hetzelfde stratenplan als van voor de brand.

Monument
Het “Monument to the Great Fire of London“, gewoonlijk kortweg The Monument genoemd, is een 61 meter hoge pilaarvormige constructie, die zich bevindt in de City of London.

Het monument werd ontworpen door Sir Christopher Wren en Robert Hooke ter herdenking van de Grote brand van Londen in 1666, die een groot deel van de stad in de as legde. Het staat op een punt dat 61 meter verwijderd is van de plaats waar de brand van 1666 in Pudding Lane uitbrak. Ten tijde van de bouw, tussen 1671 en 1677, was het het hoogste vrijstaande stenen monument in deze vorm ter wereld.

Standbeeld van Willem III in de haven van Brixham, waar hij landde in 1688

1672 Stadhouder Willem Hendrik van Oranje
Op 22 jarige leeftijd nam hij als stadhouder Willem III van Oranje (1650-1702) deel aan het bestuur van  De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Inmiddels had de Franse koning Lodewijk XIV de Nederlandse Republiek weer eens economisch de oorlog verklaard. Voldoende aanleiding om de banden met Engeland stevig aan te halen.
1677: Huwelijk met Protestantse Mary II (1689-1694)
Op voorstel van Koning Charles II van Engeland huwde hij in 1677 tegen haar wil met Mary. Zij was toen 15 jaar oud en dochter van de Katholieke Jacobus, Hertog van York.

1685-1688  Koning Jacobus II van Engeland, Ierland en Schotland
Na het overlijden van Koning Karel II aanvaardde de Katholieke Jacobus, hertog van York,  in 1685 het koningschap over Engeland, Schotland en Ierland. Hij was de laatste rooms-katholieke monarch van Engeland, Schotland en Ierland. Sommigen van Jacobus’ aanhangers waren het niet eens met zijn politieke overtuigingen. Hij was bijvoorbeeld een fanatiek aanhanger van de absolute monarchie. Ook waren die mensen het niet eens met zijn religieus beleid. De protestantse elite van het land was hier zeer ontevreden mee. Zij wilde een regime change, maar dan wel één zonder bloedvergieten.

Een opvolger geboren? 
Op 10 juni 1688 schonk Jacobus’ tweede vrouw Maria d’Este hem echter een zoon. Het kind, Jacobus geheten, werd meteen onderwerp van een pr-oorlog. De tegenstanders van Jacobus II beweerden dat het een ‘nepbaby’ was die een beddenpan de kraamkamer was binnengesmokkeld. Ondanks een verklaring van wel 42 getuigen die aanwezig waren bij de geboorte, bleef dit gerucht als fake news avant la lettre rondzingen.  Op 11 december 1688 kwam een einde aan het koningschap van Jacobus II. Zowel het Engelse, Schotse als het Ierse parlement eisten zijn aftreden en hij was genoodzaakt te vertrekken naar Frankrijk, waar hij verder in ballingschap leefde.

1688 Brief aan Willem III
Volgens de Britse geschiedenisboeken was de geboorte van Jacobus’ zoon aanleiding voor zeven Engelse notabelen om stadhouder Willem III een brief te schrijven. In het geheim had hij Engelse politici laten polsen over hun steun voor een eventuele machtsovername en in november 1687 lag er al een kant-en-klaar militair plan op tafel. De brief van de Onsterfelijke Zeven kwam bepaald niet als een verrassing voor Willem – een feit dat in Britse geschiedenisboeken nogal eens onder het tapijt is geveegd. Om zijn aankomst legitimiteit te verschaffen verzocht Willem III de Engelsen in april 1688 hem uit te nodigen om naar Engeland te komen. In dit verzoek ontvouwde Willem ook de plannen die hij voor het land had: een vrij parlement en het primaat van het protestantisme.

De Onsterfelijke Zeven
Latere geschiedschrijvers gaven ze als ‘The Immortal Seven’ een heldenstatus. De zeven vroegen Willem om Engeland binnen te vallen en Jacobus af te zetten ten gunste van Willems vrouw Mary, een van de dochters van Jacobus. Willem en Mary waren beiden protestants en zouden volgens de briefschrijvers op grote steun kunnen rekenen.

Invasieplan
Willem III is 26 jaar oud.
De tijd was rijp om Engeland voorgoed tot bondgenoot te maken. Willem III werkte al anderhalf jaar aan de voorbereiding van een invasie. Om zijn aankomst legitimiteit te verschaffen verzocht Willem III de Engelsen in april 1688 hem uit te nodigen om naar Engeland te komen. In dit verzoek ontvouwde Willem ook de plannen die hij voor het land had: een vrij parlement en het primaat van het protestantisme.

Blijde intrede
Zie ook : LINK
Op 26 oktober vertrok Willem III naar Hellevoetsluis, waar vijfhonderd schepen met een gevolg van 35.000 man aan boord voor anker lagen te wachten. Pas op 9 november draait de wind en waait vanuit het oosten. De overtocht kan beginnen.”

11 november 1688 “En áls we naar London gaan, dan gaan we ook naar London
Op 11 november 1688 vertrekt Willem III vanuit Hellevoetsluis met een gevolg van 35.000 man op 500 zeilschepen naar Engeland. De armada vier keer groter dan de Spaanse Armada van 1588.
Schreierstoren in Den Briel
Zijn vrouw Mary zwaaide de vloot uit, staande op de Dom van Den Briel, de Grote of Sint-Catharijnekerk.
Een plaquette naast de ingang van de kerk maakt tot op de dag van vandaag melding van deze gebeurtenis. De operatie verliep voorspoedig en Willem werd in Engeland als een koning onthaald.

1688 Glorious Revolution
William & Mary werden op 12 februari 1689 gekroond nadat ze door het Engelse parlement waren geaccepteerd als koning en koningin.
Uniek
In de geschiedenis van Engeland is dit de enige periode waarin sprake is van een dubbel koningschap, dus waar beide monarchen dezelfde bevoegdheden hadden en zelf mochten regeren. Gebruikelijker is dat de echtgenoot van de regerende monarch geen (politieke) bevoegdheden heeft.
Dan is er sprake van een prins gemaal.
Het koningschap van William duurde voort na het overlijden van Mary, tot zijn overlijden in 1702. Tijdens deze regeerperiode van 14 jaren zijn vele initiatieven tot stand gekomen die nog steeds prominent deel uitmaken van de Engelse economie.

1688 London herbouwd
In 1686 had Edward Lloyd in het herbouwde London aan de Tower Street een Grand Café geopend.
Noot : Er zijn vele publicaties waarin wordt gesteld dat Edward een koffiehuisje had, maar als je je bedenkt wat daar allemaal gebeurde dan moet het een groot etablissement zijn geweest. Wellicht zelfs met een heel groot terras.
Edward gaf zelfs een eigen krantje uit met het laatste nieuws.

Dit etablissement was centraal gelegen en al ras zeer populair bij reders en kooplieden.
Indertijd was niet niet gebruikelijk dat Londense kooplieden over eigen kantoor beschikten. De gemeenschap van de scheepvaartindustrie bezocht het koffiehuis om over maritieme verzekeringen, met cargadoors of over buitenlandse handel te praten.
Het laatste nieuws en informatie over scheepsrampen werd door Edward verzameld in de sociale sfeer van de Londense koffiehuizen die centra voor gespecialiseerde belangen waren geworden.

En Edward Lloyd had een goed gevoel voor marketing en dus bood hij zijn vaste klanten een Nieuwsblad waarin het verzamelde nieuws werd gepubliceerd. 
Naar het voorbeeld van de Assurantiebeurs van Hendrick de Keyser, werd in 1688 ten huize van Lloyd’s een marktplaats georganiseerd, gericht op het verzekeren van schepen, de lading en de bemanning. Alle Assuradeuren die een deel van het risico wilden verzekerden, moesten hun naam en aandeel onder de polis plaatsen. Zij werden Underwriters genoemd en deze underwriters hadden een vaste plek in het etablisement, zodat de makelaars hen snel konden vinden.
De Assuradeuren (Underwriters) vertegenwoordigden vermogende lieden, die in feite percentueel participeerden in de door de Assuradeur toegezegde dekking. De makelaars (brokers) konden hun zaken dus zeer efficiënt onderbrengen op de verzekeringsmarkt van Lloyd’s. Waar hebben wij dit eerder gehoord ?
Oprichters van Lloyd’s
De eerste voorzitter van Lloyd’s was de heer Van Mierop uit Rotterdam, die in het gevolg van Willem III naar Londen was gereisd. Hij was mede oprichter van Lloyd’s of London.

In modernere tijden werden de handgeschreven namen vervangen door een stempel die de Underwriter onder de offerte plaatste.

December 1689: Bill of Rights
Willem en Maria tekenden de Engelse Wet van Rechten en uiteindelijk leidde dat tot democratie in het Koninkrijk Engeland en Schotland en later in Groot-Brittannië en een nieuw samenwerkingsverband tussen het Parlement en de Monarchen.
Het is een wettelijk document dat de basis vormde voor een democratische parlementaire monarchie in het land. Vergelijkbaar met het Placcaet van Verlatinghe.
Daardoor kwam er een eind aan verscheidene eeuwen spanning en conflicten tussen de kroon en het parlement.

Voorts werd vastgelegd dat als één van de twee zou komen te overlijden, de overblijvende partner de regering zou voortzetten. Mary overleed in 1695. William regeerde door tot zijn overlijden.

1694 Bank of England
In het jaar 1694 kwam de “Bank of England” tot stand en zo wist Willem III zich te verzekeren  van de steun van de bankiers aan zijn regering.

UK in de dop
Tijdens hun koningschap veranderde de koninkrijken van drie landen in het ‘United Kindom‘ zoals vandaag de dag nog steeds het geval is. Een vereniging van Staten, gelijk de staten van Holland werden verenigd in het Placcaet van Verlatinghe d.d. juli 1581.

Na de dood van koning-stadhouder Willem III barst er zowel in de Nederlanden als in Engeland een machtsstrijd los omdat Willem III kinderloos stierf.

Hij is vervolgens begraven in Westminster Abbey.

King William Street
Deze straat treft u aan tussen London Bridge en Monument. Een klein eerbetoon aan een zeer memorabele vorst.

1741 : Van Mierop arriveert te London
Reisverslag over de Reizen vanuit London door Rusland naar en in Persië in de periode 1743/1750 :

Zie reisverslag : Jonas Hanway’s Nieuwe en Wetenswaerdige reizen

d

Daarin vermelding van de betrokkenheid van de heer Martin Kuyck van Mierop die aldaar in 1741 was aangekomen, met lakens en andere manufacturen tot een zeer grote waarde.

 

1771 : Eerste voorzitter benoemd
Dat jaar wordt voor de verzekeringsmarkt het  Lloyd’s Committee samengesteld.
Dat bestuur staat onder voorzitterschap van :
de heer Martin Cuyck van Mierop
“a Dutch Gentleman of high commercial standing.”

d

 

Heroes of the Glorious Revolution
Over het bijzondere leven en de verrichtingen van dit koningspaar is recent een boek verschenen :

1871 Lloyd’s Act
Daarin werd de verzekeringsmarkt van Lloyd’s een wettelijk kader gegeven. Lloyd’s is vanaf dan de enige rechtspersoon ooit waarvoor een eigen wet is opgesteld.
Verzekeringsmarkt
Lloyd’s is een erkende Assurantiebeurs waar je alleen mag werken mits er sprake is van adequate solvabiliteit.
Lloyd’s is dus nadrukkelijk geen verzekeringsmaatschappij, want alle verzekeraars zijn zelfstandige ondernemingen die acteren. Van enige financiële samenhang is geen sprake.
Members
waar vermogende particulieren (Members) participeren in risicodragers. Zij staan met hun hele vermogen garant voor de solvabiliteit van de club waarvan zij lid zijn.
Syndicaat
Een club ofwel Risicodragers die geleid worden door ter zake deskundige lieden.
In de hoogtijdagen kende Lloyd’s meer van 600 van dergelijke clubs.
Underwriters
De Assuradeuren die namen de Syndicaten risico’s verzekeren en de uitbetaling van schades controleren.
Brokers
Dat zijn de makelaar die namens hun opdrachtgevers verzekeringen onderbrengen bij Syndicaten die zich daarvoor op de verzekeringsmarkt aanbieden.
Year of Account
Om te voorkomen dat de aanwas van leden staakt zodra de schadelast te groot blijkt, moeten de Syndicaten ieder jaar het resultaat afrekenen met hun Members.
Outstanding claims
Het Year of Account staat na afsluiting nog enkele jaren open voor het geval er meer tijd nodig is om de omvang van schades te begroten en af te rekenen.

GEEN REACTIES