Teleurstellende cijfers voor jubilerende Goudse

Teleurstellende cijfers voor jubilerende Goudse

Familiebedrijf De Goudse vierde begin april op grootste wijze het honderdjarig bestaan. Maar het afgelopen jaar was niet het beste van de eeuw. De particuliere schadeportefeuille kromp en de zakelijke schadeportefeuille groeide minder dan verwacht. Het nettoresultaat halveerde tot € 16,4 miljoen.

Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op € 37,0 mln. (2022: € 21,5 mln.). Dit komt vooral door hogere premies, een lagere schadelast en een hoger beleggingsresultaat bij de inkomensproducten.

Groei premie-omzet

De premieomzet van Goudse Schadeverzekeringen N.V. steeg in 2023 met € 16,6 mln. naar € 659,9 mln. (2022: € 643,3 mln.). Deze groei wordt voornamelijk gerealiseerd bij Inkomen (2%), De Zeeuwse (6%) en Expat & Reis (8%), maar wordt grotendeels verklaard door indexering, aanpassing van tarieven en naverrekening bij Inkomen.

Solvabiliteit

Het premie-inkomen van de particuliere en zakelijke producten is in 2023 gestegen met 4%. De verhouding tussen de omvang van de zakelijke en particuliere portefeuilles is licht veranderd ten opzichte van 2022, waarbij de zakelijke portefeuille met 1 procentpunt steeg. De solvabiliteit daalde van 193% in 2022 naar 180%. Het aansprakelijk vermogen van De Goudse N.V. zakte in van € 535,1 mln. in 2022 naar € 531,6 mln. afgelopen jaar.

Levensverzekeringen

Het verzekeringstechnisch resultaat van Goudse Levensverzekeringen N.V. was € -20,6 mln. (2022: € 26,3 mln.). Dit negatieve resultaat is in sterke mate veroorzaakt door de aanvulling van een tekort van € 56,8 mln. als gevolg van een zogeheten toereikendheidstoets. Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van dit toetstekort was een toename van de verwachte kosten per polis, deels door inflatie, bij langlopende levensverzekeringen. Daardoor moest de kostenvoorziening als onderdeel van de marktwaardeberekeningen met € 20,9 mln. verhoogd worden.

VLC & Partners verkocht

Eind 2023 kwam wellicht het belangrijkste event van 2023 tot stand. In december werd bekendgemaakt dat De Goudse haar belang in intermediairbedrijf VLC & Partners Holding B.V. verkoopt aan Howden, een wereldwijde verzekeringsgroep. De verkoop zal naar verwachting in 2024 worden afgerond.

Deze verkoop moet leiden tot een boekwinst van meer dan € 300 mln. en een stijging van de solvabiliteit met meer dan 100%. Met de verkoop kan De Goudse zich nadrukkelijker richten op waar het bedrijf sterk in is: ondernemersverzekeringen en dienstverleningsproposities, en waar het groeikansen ziet: niches en het Levenbedrijf.

Aan VLC & Partners geeft dit de mogelijkheid om onder een kapitaalkrachtige moedermaatschappij haar succesvolle groei van de afgelopen jaren door te trekken. Het bedrijf richt zich met specifieke proposities op het gebied van risicomanagement en employee benefits op middelgrote en grote ondernemingen, met specialisatie in de branches ICT, zorg, maakindustrie en zakelijke dienstverlening.

Bedrijfskosten

Bedrijfskosten blijven een punt van aandacht voor De Goudse. Door de inflatie is er een hoger niveau van de eigen kosten en ook een hogere schadelast. Om dit bij te sturen, loopt er een bedrijfsbreed kostenbesparingsprogramma.

Herijking strategie

Na een herijking van de strategie voor 2023-2028 afgerond in 2022, zijn in 2023 de eerste stappen gezet om hieraan uitvoering te geven. Dat wil zeggen: een nog nadrukkelijker focus op ondernemers (mkb en grootzakelijk) en zzp’ers en niches. Daarnaast is de verzekeraar actief met levensverzekeringen en schadeverzekeringen voor particulieren.

Verder richt de Goudse zich vanuit het kantoor in Middelburg met het label De Zeeuwse op de markt in Zeeland. En er zijn diverse nicheproposities, zoals agrarische en hippische producten en reis- en expatverzekeringen. Anker Insurance Company N.V., waar De Goudse 100% eigenaar van is, richt zich op crew-verzekeringen in de maritieme branche en op reis-, vrijetijds- en rechtsbijstandverzekeringen.

Bron: De Goudse

GEEN REACTIES