PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

SER geen pensioen meld het nu bij de SER

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars heeft de SER het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht....
dekkingsgraad pensioenfondsen stijgen in september 2021

De stijging van de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zet ook in september door. In juli daalde de dekkingsgraad licht, maar in...
Europese Commisie komt met voorstel aanpassing Solvency II

Nu Solvency II een aantal jaren actief is, heeft de Europese Commissie een review uitgevoerd op de Europese regelgeving voor verzekeraars en herverzekeraars. De...

Vervolg op onze publicatie : "Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?" Naar aanleiding van de klacht over de door hen verstrekte calculator die tijdens...
Jonge senioren zijn vaker arm

Sparen voor de oude dag is ondoenlijk voor een groeiende groep financieel kwetsbare jonge senioren. Onderzoek van Regioplan laat zien dat ‘jonge ouderen’ relatief...
Uitvoeringskosten pensioenfondsen voor het eerst boven €10 miljard

De uitvoeringskosten van pensioenfondsen zijn in 2020 met 15% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De kosten komen nu voor het eerst boven...
werknemers verwachten lager pensioen in nieuw pensioenstelsel

Hoewel het nieuwe pensioenstelsel bedoeld is om het pensioen houdbaar te maken en daarmee ook het vertrouwen in het pensioenstelsel te laten toenemen, lijkt...
Adfiz opent kennisportaal nieuw pensioenstelsel

Pensioenadviseurs kunnen zich alvast inlezen in het nieuwe pensioenstelsel. Brancheorganisatie Adfiz heeft voor haar leden een kennisportaal ingericht. Naar verwachting wordt begin 2022 het definitieve...
PME verkoopt beleggingen in olie en gas

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) heeft een flinke stap gezet in het klimaatbeleid. Het bedrijf heeft alle beleggingen in de fossiele olie- en...
Dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen licht volgens AON

De dekkingsgraad van het gemiddelde pensioenfonds is in augustus licht gestegen van 108% naar 109%. Hiermee is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad weer terug op...
“Afschaffing tijdelijke lijfrente van de baan”

De plannen van het kabinet om in het kader van de nieuwe Pensioenwet tijdelijke lijfrente-uitkeringen af te schaffen, leidden tot veel protesten. Nu heeft...
Verzet tegen afschaffing tijdelijke lijfrentes groeit

Als de nieuwe Pensioenwet wordt ingevoerd, ziet het ernaar uit dat tijdelijke lijfrente-uitkeringen verdwijnen. Onder het nieuwe pensioenstelsel moeten immers alle pensioenuitkeringen levenslang worden,...
Halfjaarcijfers Achmea 2021

Verzekeraar Achmea maakt in de cijfers van het eerste halfjaar van 2021 bekend dat het operationeel resultaat is gestegen naar 363 miljoen euro. In...
Adviseurs: nieuw PE-examen te moeilijk

Op de vraag van VVP aan financieel adviseurs wat hun ervaringen met het nieuwe PE-examen zijn, regende het klachten. Veel adviseurs geven aan vroeger...
Overname Rabo PGGM PPI door Allianz definitief

De overname van Rabo PGGM PPI door Allianz is goedgekeurd door de toezichthouders, zo maakt Allianz bekend. Daarmee is aan alle voorwaarden voldaan en...
Aon: dekkingsgraden pensioenfondsen dalen in juli

In juli is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen gedaald van 110% naar 108%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. Oorzaak...

Geachte mevrouw Ploumen, Kamervragen / Limburg Wij vernamen uit de media, dat u het kabinet vragen heeft gesteld m.b.t. de rol van buitenlandse verzekeraars zoals  Lloyd’s...
ABP verwacht premieverhoging 2022

Het pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP heeft bekend gemaakt dat het in 2022 een premiestijging verwacht. De reden hiervoor is een combinatie van...
Dekkingsgraad PMT boven 100%

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft in het tweede kwartaal van 2021 de dekkingsgraad zien stijgen van 98,8% naar 101,5%. Dat heeft het bedrijf...
Pensioenfonds Achmea bood onterechte korting op premie

Naar nu bekend is geworden, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op 22 juni vorig jaar een aanwijzing gegeven aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds. Reden...
Partners van Findinet zijn: