PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

AEGON Levensverzekering N.V. heeft een boete van een half miljoen euro gekregen van de AFM. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling...
Negatieve rente voor zakelijke spaarder bij Triodos Bank

Werkgevers die nu binnen een verzekerde premieregeling voor hun werknemers pensioen opbouwen, zullen daar mogelijk mee gaan stoppen als het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgevoerd. Dat...
Kunnen senioren minder lenen na pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord heeft tot gevolg dat burgers minder zekerheid hebben over het concrete pensioenbedrag dat ze straks ontvangen. Dit gaat consequenties hebben voor de...
Aon: Werkgevers moeten personeel bewust maken van pensioen

Wanneer zou worden vastgehouden aan het huidige pensioensysteem dan zou de uitkering voor de generatie die in 2040 met pensioen gaat, stijgen naar zo’n...
'Omschakeling naar vaste pensioenbijdrage vergt extra voorlichting aan deelnemers'

De communicatie aan werknemers over hun pensioen moet snel geïntensiveerd worden en pensioenadviseurs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Van de werknemers blijkt 41%...

Het heeft een tijdje geduurd, maar voor Aegon is in Nederland het individueel levenbedrijf nu ook officieel een aflopende zaak: het wordt closed book...

De corona-lockdown heeft gezorgd voor een kleine vloedgolf aan extra spaargeld. In april was de netto-inleg bijna 4 miljard euro. Dat blijkt uit statistieken van...
Winst NN Group kwart minder

Verzekeraar NN Group vindt dat er in Nederland momenteel voldoende schaalgrootte is voor wat betreft het leven- en pensioenbedrijf. Overnames zijn onwaarschijnlijk. Dat stelde bestuursvoorzitter...
Alle ASR-medewerkers werken vanaf vandaag thuis

Op basis van de huidige inschattingen, verwacht verzekeraar ASR dat het operationeel resultaat dit jaar uitkomt op het niveau van 2018. Dat betekent een...
Driekwart pensioenadviseurs ziet omzet dalen door Corona

Bijna 75% van de pensioenkantoren verwacht dat de kantooromzet al in het tweede kwartaal van 2020 lager zal uitkomen. Daarvan voorziet de helft een...

Nog niet zo lang geleden gold de Nederlandse tak van Aegon als zorgenkindje op het vlak van solvabiliteit. Dat is nu helemaal verdwenen. De solvabiliteit...
Verbond: 'Verschillende pensioenpremie voor werknemers met zelfde leeftijd is niet te verkopen'

Het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 wordt pas na het zomerreces behandeld in de Tweede Kamer. Dit betekent dat de beoogde invoeringsdatum 1 januari...
Investeerders roepen farmaceutische industrie op tot samenwerking

Onder aanvoering van vermogensbeheerder Achmea Investment Management roept een groep investeerders, bestaande uit verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen, de farmaceutische industrie op tot internationale samenwerking...
Voor Scildon is titel “beste verzekeraar” dit jaar extra waardevol

Scildon realiseerde afgelopen jaar een flinke stijging in het aandeel van de leven- en pensioenmarkt. Het marktaandeel nam toe van 7,6% naar 11,6%. In de...
Resultaat Onderlinge 's Gravenhage daalt fors

Het resultaat van Onderlinge ’s Gravenhage over 2019 bedraagt €14 miljoen na belastingen. Dat is fors lager dan de €44 miljoen over 2018. De...

De forse daling van de aandelenkoersen zorgt enerzijds voor een dreun voor pensioenfondsen, maar biedt anderzijds ook kansen voor klanten met een verzekerde regeling. Het...
Zwitserleven gebruikt vervallen kleine pensioenen voor aanleg bos

Zwitserleven gaat bossen aanplanten met het geld van heel kleine pensioenen. Doordat heel kleine pensioenen komen te vervallen, komt er €15.000,- beschikbaar. Hiervoor heeft...

Adviseurs die nog onder de oude Wft-toetstermen voor 1 april een initieel of PE-examen wilden afleggen, krijgen geen uitstel vanwege de Corona-crisis. Deze opmerkelijke beslissing...
Peptalk van Achmea: 'Wij komen crisis goed door'

De premie-inkomsten voor autoverzekeringen van Achmea zijn in 2019 met bijna 10% toegenomen. Vooral bij WA-polissen ging het hard. Bij WA-verzekeringen was de toename van...

Bij verzekeraar Vivat komt geen ‘Angelsaksische cowboy’ maar een degelijke ‘Rijnlandse polderaar’ aan het hoofd te staan. Tenminste, dat is het beeld dat als...
Partners van Findinet zijn: