Pensioenfonds R.K. Kerk haalde hoogste prestaties in 2022

Pensioenfonds R.K. Kerk haalde hoogste prestaties in 2022
© Tumisu, Pixabay

Van alle Nederlandse pensioenfondsen levert het Pensioenfonds Bisdommen op lange termijn de beste beleggingsprestatie. Dit blijkt uit een ranglijst gepubliceerd door het bedrijf OverRendement.

Het pensioenfonds voor werkers in de Rooms-Katholieke Kerk behaalt, gecorrigeerd voor risico, de hoogste rendementen. Dit resulteert in volledig geïndexeerde pensioenen en een dekkingsgraad van 149%.

Op nummer 2 op de ranglijst staat het pensioenfonds van De Nederlandsche Bank, en de 3e plaats gaat naar het fonds Kring Chemours (Achmea).

5 grootste pensioenfondsen

Van 5 grootste pensioenfondsen is de hoogste positie behaald door het pensioenfonds van medewerkers in de Bouw. Het staat op een 16e plaats in de ranglijst die in totaal 142 pensioenfondsen bevat. Na een verhoging van de pensioenen met ruim 14,5% heeft het fonds nog altijd een dekkingsgraad van 122%.

De overige grote pensioenfondsen presteren redelijk tot matig: het ABP staat op de 40e plaats, Metalektro (PME) op de 61e plaats, Zorg en Welzijn op de 91e plaats en Metaal en Techniek (PMT) op de 98e plaats.

Geheel onderaan bungelen de fondsen voor medewerkers in supermarkten en apotheken. Beide fondsen kenden een matig beleggingsjaar met -32% rendement. Ook op lange termijn zijn de prestaties beneden gemiddeld. Hierdoor konden de pensioenen niet worden geïndexeerd en liggen de dekkingsgraden rond de 100%.

Transparantie verschaffen

De ranglijst is een initiatief van bedrijf OverRendement, opgericht door institutioneel vermogensbelegger Anton Kramer en IT-specialist Marcel Nijp. Hun doel is transparantie te verschaffen in de wereld van pensioenfondsen en meer bewustzijn te creëren rond de beleggingsprestaties van de fondsen.

Anton Kramer: “2022 was een turbulent jaar voor beleggers. Rentes liepen hard op, de inflatie steeg sterk en rendementen op vrijwel alle beleggingscategorieën waren negatief. Het rendement op aandelen was wel een stuk hoger dan het rendement op langlopende obligaties. Dat is gunstig wanneer een pensioenfonds met aandelen extra rendement wil behalen om daarmee indexaties te kunnen financieren.”

Zorgelijk

Op lange termijn slaagt de helft van de pensioenfondsen erin een rendement te halen dat hoger ligt dan het risicovrije rendement. Dit zogeheten overrendement is nodig om pensioenen te kunnen verhogen. “Hoewel het overrendement in 2022 verbeterd is, blijven de prestaties zorgelijk”, aldus Kramer.

“Lange tijd werd de dalende rente genoemd als oorzaak voor de negatieve overrendementen bij pensioenfondsen. De rente is in 2022 echter sterk gestegen, maar nog altijd slaagt de helft van de fondsen er niet in op lange termijn een positief overrendement te behalen.”

Nieuw pensioenstelsel

Berekeningen voor het nieuwe pensioenstelsel gaan ervan uit dat een pensioenfonds behoorlijk forse overrendementen weet te behalen. Kramer: “Er is voor veel fondsen werk aan de winkel want de rendementen moeten verbeteren om de verwachtingen van het nieuwe pensioenstelsel waar te kunnen maken”.

Zelfbedachte benchmarks

Volgens Marcel Nijp, medeoprichter van OverRendement, streven pensioenfondsen te veel naar het op korte termijn volgen van zelfbedachte benchmarks. “Door de focus te verleggen naar overrendement, ontstaat een objectieve benchmark die aansluit bij de ambitie om pensioentoezeggingen na te komen en/of te kunnen indexeren. Dit is een veel beter vertrekpunt dan de huidige zelfbedachte benchmarks die geen directe relatie hebben met deze ambities. Kijkend naar het nieuwe pensioenstelsel moet overrendement de maatstaf zijn.”

Bron: OverRendement

GEEN REACTIES