Derde pijler pensioenopbouw als oplossing voor de ‘witte vlek’

© NoName_13, Pixabay

Van de werkgevers die hun medewerkers geen werknemerspensioen (tweede pijler) aanbieden – in politieke termen de ‘witte vlek’ genoemd – stelt 30 procent hun werknemers een pensioenvoorziening ter beschikking in de derde pijler. Daarnaast geeft 40 procent van deze wekgevers hun medewerkers een extra salaris vanwege het ontbreken van een pensioenvoorziening. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Bright Pensioen, een pensioenaanbieder in de derde pijler.

Het onderzoek toont tevens aan dat de helft van de groep werkgevers die hun medewerkers niets aanbiedt voor pensioenopbouw – noch tweede of derde pijler, noch extra salaris –de jarenlange aanhoudende onduidelijkheid en onzekerheid rond de nieuwe pensioenwet als belangrijke oorzaak aangeeft. In diezelfde onlangs door de Eerste Kamer aangenomen ‘Wet toekomst pensioenen’ (Wtp) is volgens Bright Pensioen opgenomen dat het de ambitie is de eerder aangehaalde ‘witte vlek’ (medewerkers zónder werknemerspensioen in de tweede pijler) te willen halveren. De pensioenaanbieder is gezien de onderzoeksresultaten daarom van mening dat de derde pijler-oplossing voor het verkleinen van de ‘witte vlek’ meer aandacht mag krijgen in Den Haag. Om die reden vindt Bright Pensioen dan ook dat de definitie van ‘witte vlek’ zou moeten worden aangepast van ‘mensen zonder tweede pijler pensioen’ naar ‘mensen zonder oudedagsvoorziening’.

Het onderzoek laat ten slotte zien dat 59 procent van de werkgevers die extra salaris geeft ter compensatie van het ontbreken van een pensioenvoorziening, denkt dat minder dan de helft van hun werknemers daarmee daadwerkelijk een pensioenproduct aanschaft. Van de 75 procent van de werkgevers die dit denkt, zou wel graag willen dat hun werknemers dit zouden doen. Volgens Bright Pensioen zou het extra salaris meer kans van slagen hebben in een pensioenpot terecht te komen als werkgevers de derde pijler vaker als serieuze optie zouden overwegen.

Bron: Bright Pensioen
.

GEEN REACTIES