Pensioenfondsen vinden communicatie met deelnemers lastig

Pensioenfederatie wijst voorstellen CPB af
© James Hose Jr/Unsplash

Pensioenfondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, maar een groot deel heeft moeite hun deelnemers duidelijk te maken hoe de veranderingen voor hen uitpakken. Dit blijkt uit onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs.

De nieuwe pensioenwet – Wet toekomst pensioenen (Wtp) – stelt strenge eisen aan de communicatie naar pensioendeelnemers, zo laten de onderzoekers weten. De informatievoorziening naar deelnemers moet namelijk transparanter, persoonlijker en eerlijker zijn dan voorheen over de onzekerheden en mogelijke risico’s van het nieuwe stelsel. Het onderzoek wijst uit dat een derde van de pensioenfondsen (32 procent) beaamt dat communicatie de meeste aandacht vraagt tijdens het transitietraject.

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat 65 procent van de pensioenfondsen zegt de informatiebehoefte van hun deelnemers nog niet goed in beeld te hebben. De reden dat bijna twee derde van de pensioenfondsen niet voor ogen heeft wat hun deelnemers willen weten over de nieuwe pensioenregeling maakt het onderzoek helaas niet duidelijk.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat 18 procent van de pensioenfondsen helemaal nog niet weet welke informatie ze volgens de wet moeten communiceren. De gevolgen van niet-volledige of onzorgvuldige communicatie is volgens de onderzoekers echter cruciaal, want als achteraf zou blijken dat deelnemers zijn overvallen of zijn verrast door de keuzes die de fondsen hebben gemaakt, zou het draagvlak voor de nieuwe pensioenregeling kunnen afbrokkelen bij de deelnemers.

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

GEEN REACTIES