SCHADE

Berichten die betrekking hebben op het onderwerp SCHADEverzekeringen

Goudse trekt kapitaal aan voor overnames

Verzekeringsmaatschappij De Goudse heeft een Restricted Tier 1-obligatie voor een bedrag van EUR 20 miljoen geplaatst bij een internationale belegger. Dit is naar eigen...

De overeenkomst tussen het Verbond van Verzekeraars en het KNMI over het wederzijds delen van informatie over weer en klimaat, kan gaan leiden tot...
Verzekeraars willen schade door rellen verhalen op daders

Waar verzekeraar Allianz bij de schadeverzekeringen eerder in 2020 vooral profiteerde van de lockdownmaatregelen, lijkt dat in het vierde kwartaal opeens anders. In het laatste...
COVID-19 raakt ASR niet, dankzij verscheidenheid aan activiteiten

In mei vorig jaar waarschuwde bestuursvoorzitter Jos Baeten nog voor een winstdaling van mogelijk 15% vanwege corona; de vandaag gepubliceerde jaarcijfers laten een heel...

Vanwege zeer teleurstellende resultaten bij de inkomensverzekeringen, neemt de directie van Nationale-Nederlanden maatregelen. Het operationele resultaat op AOV-, WIA- en verzuimverzekeringen dook afgelopen in de...

Deel 22 uit de verhalenreeks Memories Verzekeraars & Economische risico's Het is 1977 en werd ik (dga Makelaarskantoor Lugt Sobbe) benaderd voor een bijzonder verzekeringsproject. Een grote...

Doorgaans worden bij verzekeraar Lloyd's contracten afgesloten op initiatief van een makelaar of van een gevolmachtigde agent. Eén keer - in 1996 - is het...

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die alleen uitkeren bij bepaalde ziektebeelden, verdwijnen langzaam maar zeker van de markt. Dat blijkt uit een rapport van MoneyView. Op dit moment worden...

De Nederlandse tak van verzekeraar Aegon heeft per december vorig jaar een flink deel van de arbeidsongeschiktheidportefeuille herverzekerd. Met de herverzekering wil Aegon zich onder...
Verzekerde schade avondklokrellen wordt geschat op 1 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars schat de verzekerde schade ten gevolge van de avondklokrellen op circa 1 miljoen euro. De meeste schade betreft glasschade en...
Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep willen fuseren

Service provider Voogd & Voogd Groep en adviesbedrijf De Heilbron Groep hebben plannen om te fuseren. De fusie zal resulteren in een onderneming van...
Gepensioneerden willen compensatie bij invoering nieuw pensioenstelsel

De gemiddelde premiestijging voor de zakelijke verzekeringsmarkt bedroeg op het Europese vasteland zo’n veertien procent in het afgelopen kwartaal. Veel minder dan de VS...

Nadat drie jaar geleden ABW de eigen wagenparkvolmacht al voor een groot deel onderbracht bij verzekeraar NN, neemt Nationale-Nederlanden nu ook een belang in...

Een nieuwe insurtech meldt zich in Nederland. Het in Londen gevestigde Laka gaat, als gevolmachtigde van Nationale-Nederlanden, in Nederland collectieve fietsverzekeringen aanbieden. Het Europese...
Drie autoverzekeraars verlagen premie vanwege de lockdowns

Autoverzekeraar Promovendum adverteert met radiospotjes: doordat we ten gevolge van de lockdowns minder autorijden en dus minder schades claimen, zijn de premies verlaagd. Ook...
Commissie Financiële Dienstverlening in de clinch met Nu.nl

Een artikel over verzekeringsadvies op Nu.nl is de Commissie Financiële Dienstverlening in het verkeerde keelgat geschoten. De brancheorganisatie reageert met een open brief om...
Meeste intermediairs zagen omzet stijgen in 2020

Ondank corona waren de resultaten van de meeste verzekeringsadvieskantoren over 2020 positief. De stijging van de omzet schade en leven bleef licht achter bij...

Als gevolg van de hevige en langdurige regenval in Europa, stijgt het water in onze rivieren De Maas, De Rijn en de IJssel. WATERPEIL IN...

De directe verzekering, die per 1 juli wordt ingevoerd, wekt gemengde gevoelens bij de leden van de FOCWA, de branchevereniging van carrosseriebedrijven. Een deel...

Huizen, 1 februari 2021 PERSBERICHT Het kabinet is recent gevallen over de kwestie van de Toeslagenaffaire. Met name in de buitenlandse media is daarbij naar voren...
Partners van Findinet: