Deel aanbieders groepsverzekeringen buiten financiële sector is straks ’tussenpersoon’

Deel aanbieders groepsverzekeringen buiten financiële sector is straks 'tussenpersoon'
© Beeki, Pixabay

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, hebben in bepaalde gevallen per 1 oktober 2025 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. Het gaat o.a. om transportbedrijven, verhuisbedrijven en autoverhuurbedrijven. De aangepaste regels zijn een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Een groepsverzekering is een verzekeringsovereenkomst die is gesloten tussen een verzekeringnemer en een verzekeraar, waarbij de verzekeringnemer meerdere personen of ondernemingen als verzekerden op de polis kan bijschrijven. Bijvoorbeeld een verhuisbedrijf, dat voor de dag van de verhuizing een verzekering aanbiedt aan zijn klanten.

Keuze voor eindklant

Bij groepsverzekeringen kan een persoon of onderneming automatisch toetreden tot de verzekering of niet automatisch. Van niet-automatische toetreding is sprake als er bijvoorbeeld extra opties worden aangeboden: voor een ruimere dekking, rechtsbijstanddekking, looptijd en/of aanvullende risico’s. Ook als een verzekerde de keuze heeft uit één of meerdere verzekeraars is er sprake van niet-automatische toetreding.

Financieel voordeel

Soms haalt de verzekeringnemer financieel voordeel uit het bijschrijven van klanten op de polis. Het gaat daarbij dus om meer inkomsten dan alleen het doorberekenen van de premie en (administratie)kosten.

Vergunningplicht

Wanneer er nu sprake is van een bewuste keuze voor de eindklant én deze betaalt een vergoeding aan de verzekeringnemer, dan geldt vanaf 1 oktober 2025 een vergunningplicht voor het transport-, verhuis- of autoverhuurbedrijf. Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie wordt de verzekeringnemer per 1 oktober 2025 gezien als een ‘bemiddelaar in verzekeringen’. In deze uitspraak zijn criteria geformuleerd voor in welke situaties bij raamcontracten sprake is van bemiddelen en daarmee van een vergunningplicht.

Uitzondering

Op de vergunningplicht bestaat een uitzondering als de verzekeringnemer voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 7 van de Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft). Die geldt wanneer er o.a. sprake is van een beperkte premie of als de verzekering een aanvulling is op het product of de dienst.

De AFM heeft een beslisboom ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen checken of zij vergunningplichtig zijn.

Bron: AFM

GEEN REACTIES