Wachtlijsten in de zorg: NZa legt maatregel op aan twee zorgverzekeraars

Wachtlijsten in de zorg: NZa legt maatregel op aan twee zorgverzekeraars
© Parentingupstream, Pixabay

Twee grote zorgverzekeraars vertonen zulke grote tekortkomingen bij het nakomen van hun zorgplicht dat zij een formele maatregel hebben gekregen van de Nza. Ook bij twee andere grote zorgverzekeraars zijn er verbetermogelijkheden. Dat blijkt na onderzoek van de Zorgautoriteit in vier regio’s naar wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg.

Volgens de Volkskrant hebben Menzis en CZ de aanwijzing (een strafmaatregel) ontvangen. Zij krijgen zes maanden de tijd om zich te verbeteren. Wanneer zij dit onvoldoende oppakken, kan de NZa de maatregel publiceren. De andere twee zorgverzekeraars zijn Zilveren Kruis en VGZ. De vier genoemde verzekeraars zijn landelijk goed voor bijna 13,5 miljoen klanten.

Langste wachtlijsten

Het onderzoek van de Zorgautoriteit werd gehouden in Drenthe, Midden Holland, West-Brabant en Twente, regio’s met de langste wachtlijsten. De NZa keek o.a. naar wat zorgverzekeraars doen om in beeld te krijgen wat de regionale zorgbehoefte is, afgezet tegen het beschikbare zorgaanbod, en de eventuele knelpunten hierbij. Ook is onderzocht in hoeverre zorgverzekeraars hun regierol vervullen bij het terugdringen van wachtlijsten en wachttijden.

Punten waarop de verzekeraars in deze regio’s het slechtst scoren zijn: het in beeld krijgen van de knelpunten in het aanbod, de acties die zij daarop nemen en het evalueren en bijstellen van deze acties. De verzekeraars, die een brief ontvingen met de onderzoekresultaten,  moeten nu afspraken gaan maken met de zorgaanbieders in die regio’s over hoe zij de wachtlijsten kunnen terugdringen. De NZa verwacht van alle vier de zorgverzekeraars dat zij de ontvangen verbeterpunten opvolgen. Uit vervolgonderzoek moet blijken of er meer stappen nodig zijn.

Sturende rol zorgverzekeraar

De toegang tot zorg is geen vanzelfsprekendheid meer, concludeert de NZa. “Dit is een ingewikkeld probleem waar alle partijen in het zorgstelsel verantwoordelijk voor zijn. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die nodig is. Van zorgverzekeraars verwacht de NZa dat zij de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio goed in de gaten houden en hierop sturen. Op deze manier kunnen zij hun verzekerden helpen aan tijdige, bereikbare en passende zorg.”

Bron: NZa

GEEN REACTIES