VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

Mij is nog niet helder of deze categorie toegepast wordt voor het tonen op de website. De sub-directories LEVEN en SCHADE nadrukkelijk wel.

AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

AEGON Levensverzekering N.V. heeft een boete van een half miljoen euro gekregen van de AFM. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling...
DNB: verzekeraars mogen weer dividend uitkeren

De Nederlandsche Bank gaat dividendvoorstellen van verzekeraars onder haar toezicht weer zoals gebruikelijk beoordelen. Deze stap volgt op de oproep van begin april aan...
Reisverzekeraar moet duidelijk zijn over 'gemiddeld' aantal schadeclaims

Als een verzekeraar iemands doorlopende reisverzekering opzegt, of diens eigen risico verhoogt vanwege een bovengemiddeld aantal claims, dan moet helder zijn wat met ‘bovengemiddeld’...

Niet alleen verzekeringsadviseurs maar ook prijsvergelijkingssites vallen onder het voorgenomen besluit van Minister Hoekstra over actieve provisietransparantie. Dat blijkt uit een consultatiedocument dat de minister...
Consumentenbond: stop leeftijdsdiscriminatie autoverzekeraars

Aan de leeftijdstoeslagen die autoverzekeraars rekenen voor jonge en oudere bestuurders moet nu eindelijk eens een einde komen. Dit schrijft de Consumentenbond in een...
Brief Hoekstra over eisen aan onafhankelijk advies valt goed bij sector

Adviezen over verzekeringen of hypotheken die geautomatiseerd tot stand komen moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als advies van een ‘natuurlijk persoon’. Dat staat in een...
Huizenkoper wil juist nu zijn slag slaan

Het aantal hypotheekaanvragen blijft records breken. Ondanks, of liever dankzij de coronacrisis nam het aantal hypotheekaanvragen in het tweede kwartaal met 53 procent toe...
Veel overnames in intermediaire adviesmarkt

De overnamegolf op de markt voor o.a. verzekeringsadvies is veel groter dan uit publicaties in de media blijkt. Reden voor BHB Dullemond en RiFD...

In het gisteren gepubliceerde VSV-akkoord komt het Verbond van Verzekeraars de NVGA toch tegemoet op het punt van het delen van klantgegevens wanneer de...
President CBb: 'Publicatieplicht boetes toezichthouders schiet doel voorbij'

Uit angst voor negatieve publiciteit zijn bedrijven vaak terughoudend om boetes van toezichthouders als AFM en DNB aan te vechten bij de rechtbank. De...

Bij geen enkel zorgverzekeringsollectief is concreet aangetoond dat er sprake is van lagere ziektekosten. Dat blijkt uit de zorgmonitor die vorige week is gepubliceerd...
AFM: Nadruk op targets bij financiële onderneming leidt tot schadelijk gedrag richting klant

Financiële ondernemingen zouden moeten streven naar een samenwerkingsgerichte cultuur met niet al te veel commerciële en targetdruk; zo’n cultuur levert minder schadelijk gedrag richting...
Negatieve rente voor zakelijke spaarder bij Triodos Bank

Werkgevers die nu binnen een verzekerde premieregeling voor hun werknemers pensioen opbouwen, zullen daar mogelijk mee gaan stoppen als het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgevoerd. Dat...

Uitvaartverzekeraar Lifetri heeft afgelopen boekjaar een verlies geleden van bijna 34 mln euro. Dit komt vooral omdat de verzekeraar extra voorzieningen moest treffen vanwege...
BKR ziet meer jongeren met betalingsproblemen

Het aantal betalingsproblemen op geregistreerde kredieten onder jongeren tot 24 jaar is de afgelopen vijf jaar met bijna 70% gestegen. Dit blijkt uit de...
Verzekeringsbranche laat gemengd resultaat zien over 2019

De verzekeringssector liet in 2019 een gemengde ontwikkeling zien met op onderdelen toe- en afnames van omzet en resultaat. Beide staan onder druk, onder...
Pilot snel hypotheekdata delen van start

HDN start deze week samen met CMIS (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur), Faster Forward en Aegon Hypotheken de pilot Actuele hypotheekgegevens delen (IA/IX)....
Kifid: Wanneer beleggingsverzekering zijn waarde verliest, moet tussenpersoon ingrijpen

Wanneer de premie voor overlijdensrisicodekking van een universal life beleggingsverzekering gelijk wordt aan de inlegpremie, ligt het op de weg van de tussenpersoon om...
NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

Duurzame waardecreatie voor alle stakeholders. Dat was het thema van de jaarlijkse beleggersdag van NN-Group, die vanochtend virtueel gehouden werd. Het verzekeringsbedrijf toonde zich...
Schade voor bedrijven door cyberaanvallen bijna verzesvoudigd

Het goede nieuws is dat in 2019 minder bedrijven getroffen zijn door cyberaanvallen. Ondernemingen zijn beter toegerust en geven meer geld uit aan beveiliging....
Partners van Findinet: