AFM: kansen voor advies over verduurzaming

Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM

Een gebrek aan financiële middelen is vaak een reden voor huiseigenaren hun huis toch niet te verduurzamen. Hier liggen nog veel kansen voor hypotheekadviseurs en -aanbieders om proactiever te informeren en adviseren. Dit is een van de uitkomsten van recent onderzoek van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Eerder AFM-onderzoek wees uit dat de risico’s op klimaatschade een aanzienlijke impact hebben op de woningmarkt. De groeiende kans op funderings- en overstromingsschade heeft potentieel grote financiële gevolgen voor huiseigenaren. Naar schatting krijgen 1 miljoen woningen voor 2050 te maken met funderingsschade.

Funderingsschade is niet verzekerbaar en overstromingsschade slechts ten dele, aldus de onderzoekers. Woningeigenaren moeten deze kosten grotendeels zelf dragen. In het onderzoek van de toezichthouder maakt driekwart van de hypotheekbezitters zich geen zorgen over een mogelijke overstroming van hun huis. Daarnaast vindt twee derde van de hypotheekbezitters de kans op funderingsproblemen te klein om zich zorgen over te maken. Een kwart verwacht ten onrechte dat een verzekeraar de kosten van funderingsproblemen betaalt.

De meeste hypotheekbezitters gaven tijdens het onderzoek aan een woning met energielabel C te hebben. Hypotheekbezitters die verduurzaming overwogen maar er toch van afzagen noemen de materiaalkosten en een gebrek aan financiële middelen vaak als reden. De meerderheid van de respondenten is nog niet bekend met de diverse subsidie- en financieringsmogelijkheden. Van de hypotheekbezitters die hun woning niet verduurzaamden maar dit wel overwogen geeft ongeveer een derde aan de plannen nog steeds te hebben. Ongeveer een op de twintig hypotheekbezitters (5 procent) geeft aan in 2023 ooit door de hypotheekverstrekker of -adviseur te zijn benaderd om hun woning (verder) te verduurzamen. Dit is gelijk gebleven aan het onderzoek in 2022.

Om die reden ziet de AFM veel kansen liggen voor adviseurs en aanbieders. Zij zouden proactiever hun klanten kunnen informeren en adviseren over de financiële mogelijkheden voor verduurzaming. Dat geldt ook voor de optie op een lagere hypotheekrente door extra aflossing. Daarnaast kunnen adviseurs en aanbieders een rol spelen bij klanten die mogelijk te maken krijgen met schade door klimaatverandering. Zo vindt de toezichthouder het belangrijk dat consumenten in hoogrisicogebieden zich hiervan bewust worden en er in hun financiële planning rekening mee houden als zij een huis kopen of verbouwen.

Bron: AFM

GEEN REACTIES