SCHADE

Berichten die betrekking hebben op het onderwerp SCHADEverzekeringen

Kwart van bedrijfsschades wordt veroorzaakt door branden en explosies

Branden en explosies zijn nog steeds de grootste schadeveroorzakers voor bedrijven. Daarnaast worden cyberrisico’s en nieuwe technologieën een groeiende schadefactor. Dat meldt Allianz Global...
KPMG: Verzekeraars worstelen met winstgevendheid

Sinds 2014 is het bedrag aan claims voor verzekeraars hoger dan het bedrag aan premie-inkomsten. Vooral bij levensverzekeraars is een consolidatieslag aan de gang....

Werknemers in zakelijke verzekeringsmarkt kunnen komend jaar hun kennis en kunde over coassurantie verder verdiepen door verschillende cursussen en opleidingen. Zo kunnen nieuwkomers in deze...
Blog: verzekeraars hebben stijging schadelast aan zichzelf te wijten

Het bericht over de stijging van de schadelast op autoverzekeringen heeft tot een venijnige reactie geleid van letselschadejurist Johannes de Bruin, directeur van ClaimZorg...
Inbraakpreventie? Prima! Maar voor premiekorting hoef je het niet meer te doen

Maatregelen van verzekerden om inbraak in hun woning te voorkomen leveren bij steeds minder inboedelverzekeraars nog premiekorting op. Dat meldt de Consumentenbond na een...
Aantal claims daalt, maar schadelast autoverzekeringen neemt fors toe

Het aantal verkeersclaims naar aanleiding van een aanrijding is in 2017 met achttien procent gedaald. De schadelast is daarentegen afgelopen jaar met zeven procent...
Rode kaart op voetbalveld levert in rechtszaal altijd aansprakelijkheid op

De grofweg 8000 tackles in het voetbal die jaarlijks een blessure tot gevolg hebben, leiden amper tot rechtszaken. Wanneer het slachtoffer toch een rechtszaak...
Radar besteedt aandacht aan te lage herbouwwaarden opstalverzekering

Radar besteedt vanavond aandacht aan opstalverzekeraars die te weinig uitkeren na verloren gaan van de eigen woning. Aan het woord komt een woningeigenaar die...
Kifid: ongelukje is niet per se onrechtmatige daad

Niet elke handeling die schade tot gevolg heeft is een onrechtmatige daad. Ook al voelt een consument zich aansprakelijk voor ontstane schade, dit betekent...
Droge zomer leidt tot veel schadeposten

Door de langdurige droogte deze zomer is er meer schade gemeld bij verzekeraars. Er waren meer branden, kleinere oogsten en sterkere bodemdalingen. Recent onderzoek...
NZa onderzoekt weggeefacties voor overstappers zorgverzekering

De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt of zorgaanbieders cadeaus en geld mogen bieden aan patiënten die overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Aanleiding voor het onderzoek zijn advertenties...

Door de overname van APG-dochter Loyalis, neemt het aandeel van WIA-verzekeringen in de totale ASR-arbeidsongeschiktheidsportefeuille flink toe. Tot op heden nam de WIA-portefeuille met een...
Verbond wil voertuiggegevens koppelen aan zwarte doos in auto's

Het Verbond van Verzekeraars juicht de plannen van de Europese Commissie toe om een zwarte doos in auto’s verplicht te stellen. Maar wat de...
Premie zorgverzekering steeg in 13 jaar tijd met 75%

De premies van zorgverzekeringen zijn in de afgelopen 13 jaar met bijna 75% gestegen. Het gaat hier om de premie van verzekerden die géén...

Toezichthouder DNB is er nog niet van overtuigd dat verzekeraars de risico’s in het volmachtkanaal voldoende beheersen. Dat blijkt uit het toezichtsplan 2019 voor de...
Centraal Beheer biedt hulp bij onverzekerde juridische problemen

Centraal Beheer introduceert een nieuwe dienst: Juridische Hulp. Hiermee kunnen klanten en niet-klanten juridisch advies en ondersteuning krijgen bij problemen rondom de categorieën ‘Huis',...
Kantonrechter gaat niet mee in eis Nivre-lidmaatschap van schade-expert

De kantonrechter van de rechtbank Gelderland gaat in een geschil tussen een verzekerde en Achmea Schadeverzekeringen niet mee in de eis van de verzekeraar...
Mkb-ondernemers weten te weinig van risico's cybercriminaliteit

Zo’n 60% van de ICT-beheerders maakt zich zorgen over de digitale veiligheid van zijn klanten, blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. Opvallend genoeg herkennen...

Het is onvermijdelijk dat de premies in de zakelijke verzekeringsmarkt het komende jaar verder gaan stijgen. Dat valt op te maken uit een interview dat...
Nederlanders blijft autoverzekeraar (te) lang trouw

Nederlanders blijven gemiddeld 14 jaar bij dezelfde autoverzekeraar. Dit meldt online autoverzekeraar Allsecur na onderzoek onder ruim 1000 respondenten in juni. Volgens de verzekeraar...
Partners van Findinet: