Nieuw systeem schadevrije jaren loopt vertraging op

Nieuw systeem schadevrije jaren loopt vertraging op
© 652234, Pixabay

Het nieuwe systeem voor schadevrije jaren wordt met tenminste een halfjaar uitgesteld. De ontwikkeling van het centrale systeem heeft vertraging opgelopen, waardoor ook de voorbereiding van de aansluiting van alle deelnemers is vertraagd. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.

De oorspronkelijke ingangsdatum van het nieuwe systeem was 1 juli 2024, met een overgangstermijn van zes maanden voor de particuliere polissen en vierentwintig maanden voor de zakelijke polissen.

Real time inzicht

In het huidige systeem voor schadevrije jaren zitten veel fouten. Automobilisten geven zelf het aantal jaren op bij hun offerte-aanvraag voor een autoverzekering, en uit cijfers blijkt dat tot wel 50% van die opgaven onjuist is.

Dat leidt vervolgens tot evenzoveel foutief opgemaakte polissen. Verzekeraars constateren die fouten pas later, als zij een controle doen in Roy-data, het huidige systeem voor de registratie van schadevrije jaren. De achteraf gecorrigeerde polissen zorgen dan weer voor verwarring bij klanten en extra werk voor verzekeraars.

Het nieuwe schadevrijejaren-systeem moet verzekerden en verzekeraars real time inzicht geven. Ook de klant zelf kan straks zien hoe de schadevrije jaren zijn opgebouwd.

Systemen aanpassen

Voor de overgang van Roy-data naar dit nieuwe transparante systeem, moeten verzekeraars, gevolmachtigde agenten en systeemhuizen hun systemen aanpassen. Het Verbond benadrukt dat het van het grootste belang is dat de invoering van het nieuwe systeem soepel verloopt, vanwege de impact op verzekeraars, volmachten, verzekeringsadviseurs en verzekerden.

In overleg met alle direct betrokkenen wordt daarom een nieuwe ingangsdatum vastgesteld. Omdat die datum is vastgelegd in de bedrijfsregeling 11 (schadevrije jaren) wordt de wijziging ook voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van het Verbond op 26 juni 2024.

Bron: Verbond van Verzekeraars

 

 

GEEN REACTIES