Klaverblad lijdt verlies door actuariële bijstellingen

Klaverblad lijdt verlies door actuariële bijstellingen
© Klaverblad

Klaverblad Verzekeringen sloot 2023 af met een verlies van € 25 miljoen. Dit verlies werd vooral veroorzaakt door twee actuariële bijstellingen. Premievolume en solvabiliteit stegen.

Het netto resultaat verbeterde met € 18 miljoen. Dat wil zeggen dat het verlies beperkt bleef tot € 25 miljoen (2022: minus € 43 miljoen). Vorig jaar waren lage beleggingsopbrengsten de oorzaak. Over 2023 zijn twee actuariële bijstellingen met een totale impact van € 92 miljoen de belangrijkste oorzaak voor het verlies.

Model bepaling AOV-kansen

Eén actuariële bijstelling heeft betrekking op een aanpassing in het model voor de bepaling van de AOV-kansen. De impact hiervan is € 65 miljoen negatief. De impact is groot, doordat aanpassingen in de parameters over de gehele looptijd van de contracten moeten worden bepaald. Daar staat een lager risicoprofiel voor de medische risico’s tegenover, waardoor per saldo de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben bijgedragen aan de stijging van de solvabiliteit, aldus de verzekeraar.

Reservering letselschades

De andere actuariële bijstelling betreft de aanscherping van de methode voor de bepaling van de reservering voor letselschades. Dit naar aanleiding van forse aanvullingen in de afgelopen jaren. Dit heeft er ook dit jaar toe geleid dat de reserveringen met € 27 miljoen zijn verhoogd. De verwachting is dat daarmee de schadelast naar de toekomst toe beter wordt beheerst.

Solvabiliteit gestegen

Ondanks het negatieve resultaat steeg de solvabiliteit van 266% in 2022 naar 273% in 2023. Het bruto premievolume nam met 5% toe tot € 241 miljoen.

Voor de divisie Schade daalde de solvabiliteit licht van 160% naar 159%. De combined ratio schadeverzekeringen – zonder het genoemde eenmalige effect bij de letselschades – bedraagt 96% en is daarmee verbeterd ten opzichte van vorig jaar (102%). De ratio werd vorig jaar negatief beïnvloed door de drie grote februaristormen (impact zo’n 6%).

Het beleggingsresultaat bedroeg € 67 miljoen positief. Dit is een forse verbetering ten opzichte van 2022, toen het beleggingsresultaat uitkwam op € 110 miljoen negatief.

‘Goede basis’

Jordi van Irsen, Financieel directeur bij Klaverblad Verzekeringen: “De afgelopen jaren hebben we intern veel zaken op orde gebracht. Het rendement gaat stevig de goede kant op en het is tijd om commercieel nog meer kansen te pakken. We hebben een goede basis met onze producten en dienstverlening, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we in de toekomst die kansen gaan pakken.”

Bron: Klaverblad Verzekeringen

GEEN REACTIES