Kosten van levensonderhoud grootste maatschappelijke zorg van Gen Z’s en millennials

© Pixabay Free

Voor de 2024 Gen Z & Millennial Survey heeft Deloitte 23.000 respondenten in 44 landen gevraagd naar de veranderende omstandigheden van de werkplek en de maatschappelijke ervaringen van deze generaties wereldwijd. In Nederland werkten 500 respondenten mee aan dit onderzoek. “Het onderzoek van dit jaar zet twee generaties in de schijnwerpers die worstelen met financiële onzekerheid, hoge stressniveaus en toenemende klimaatangst. Ze denken ook na over de invloed van snel evoluerende technologie, zoals GenAI, op hun baan en hun carrièrebeslissingen op langere termijn”, zegt Elizabeth Faber, Global Chief People & Purpose Officer bij Deloitte. “Maar deze twee generaties zien redenen voor optimisme in het komende jaar en ze blijven aandringen op de veranderingen die ze willen zien.”

Voor het derde jaar op rij zijn de kosten van levensonderhoud de voornaamste zorg van Gen Z’s en millennials wereldwijd. Een meerderheid van de Gen Z’s (56 procent) en millennials (55 procent) geeft aan momenteel van salarisstrook naar salarisstrook te leven. Daarnaast voelt ongeveer drie op de tien Gen Z’s (30 procent) en millennials (32 procent) wereldwijd zich financieel niet zeker. Toch is er sprake van voorzichtig economisch optimisme. Iets minder dan een derde van de Gen Z’s (32 procent) en millennials (31 procent) wereldwijd verwacht dat de economische situatie in hun land het komende jaar zal verbeteren. Nederlandse Gen Z’s zijn nog iets optimistischer. 34 procent van hen verwacht een verbetering van de economische situatie in Nederland in de komende twaalf maanden (2023: 19 procent). Nederlandse millennials zijn minder optimistisch dan Gen Z’s, maar zien de economische situatie minder somber in dan vorig jaar (2024: 18 procent, 2023: 10 procent). 48 procent van de Gen Z’s (NL: 45 procent) en 40 procent van de millennials wereldwijd (NL: 28 procent) verwacht dat hun persoonlijke financiële situatie het komende jaar zal verbeteren.

62 procent van de Gen Z’s wereldwijd (NL: 54 procent) en 59 procent van de millennials wereldwijd (NL: 46 procent) geeft aan dat zij zich recent angstig of bezorgd hebben gevoeld over klimaatverandering. Deze twee generaties vinden dat bedrijven een cruciale rol spelen in het beschermen van het klimaat. 54 procent van de Gen Z’s (NL: 45 procent) en 48 procent van de millennials (NL: 32 procent) zet druk op hun werkgevers om actie te ondernemen tegen klimaatverandering, een trend die de afgelopen jaren gestaag is toegenomen. 20 procent van de Gen Z’s (NL: 19 procent) en 19 procent van de millennials wereldwijd (NL: 17 procent) is van baan of branche veranderd vanwege zorgen over het milieu. Ruim de helft van de Nederlandse Gen Z’s (59 procent) en millennials (62 procent) onderneemt gerichte acties om hun persoonlijke impact op het milieu te verminderen. Als consumenten maken Gen Z’s en millennials vaak bewuste keuzes om bedrijven aan te sporen tot klimaatactie. Zo doet 26 procent van de Nederlandse Gen Z’s en een op de drie millennials (30 procent) fast fashion in de ban. Nog eens een kwart (Gen Z: 27 procent, millennials: 25 procent) geeft aan dit in de toekomst te gaan doen. Ook kiezen Gen Z’s (26 procent) en millennials (29 procent) ervoor om minder te vliegen en een vegetarisch of veganistisch dieet te volgen (Gen Z: 35 procent, millennials: 37 procent).

Gen Z’s en millennials verwachten dat GenAI een aanzienlijke impact zal hebben op hun carrièrepaden en de manier waarop ze werken. Bijna zes op de tien Gen Z’s (59 procent) en iets meer dan de helft van de millennials (52 procent) wereldwijd verwacht door de ontwikkeling van GenAI op zoek te moeten gaan naar een baan die minder vatbaar is voor automatisering, zoals een praktisch beroep of ambacht. Nederlandse Gen Z’s (17 procent) en millennials (15 procent) die op het werk regelmatig GenAI gebruiken, vinden dat het gebruik van GenAI tijdwinst oplevert, de manier waarop ze werken verbetert en bij kan dragen aan een betere balans tussen werk en privé. Anderzijds zijn frequente gebruikers van GenAI op het werk er ook veel vaker van overtuigd dat GenAI-gestuurde automatisering banen zal laten verdwijnen. Als reactie richten beide generaties zich op omscholing en opleiding. Slechts de helft van de Gen Z’s (51 procent) en millennials (45 procent) wereldwijd zegt echter dat hun werkgever hen voldoende traint in de mogelijkheden en voordelen van GenAI. In Nederland liggen de percentages lager met 38 procent voor Gen Z’s en 30 procent voor millennials.

Een goede balans tussen werk en privé blijft voor Nederlandse Gen Z’s (25 procent) en millennials (34 procent) prioriteit bij het kiezen van een werkgever. Ook flexibiliteit rondom werktijden is voor Nederlandse Gen Z’s (21 procent) en millennials (18 procent) een belangrijke drijfveer om voor een organisatie aan de slag te gaan. Ongeveer een vijfde van de Gen Z’s (23 procent) en millennials (19 procent) ervaart angst of stress gerelateerd aan werk; onder meer vanwege een hoge werkdruk en een gebrek aan ondersteuning vanuit leidinggevenden.

Bron: ANP – Deloitte

N.B.
De millennials zijn een demografische generatie, volgend op de Generatie X. In de demografie worden hieronder de mensen gerekend die zijn geboren tussen 1980 en 1996. De millennials zijn vanaf de jaren 80 tot aan het nieuwe millennium geboren.
Generatie Z is de eerste generatie die zich geen leven meer zonder internet kan voorstellen. Onder deze generatie vallen de jongeren geboren tussen 1995 en 2010. Deze generatie is opgegroeid met de telefoon en tablet in de hand, wat ze echte digital natives maakt.

GEEN REACTIES