Pensioenleeftijd nadert 66 jaar

CBS

In 2023 gingen 86.000 werknemers met pensioen die een gemiddelde pensioenleeftijd hadden van 65 jaar en 11 maanden. Dat is drie maanden hoger dan in 2022. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderzoekers laten verder weten dat vanaf 2013 de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers min of meer gelijke tred houdt met de geldende AOW-leeftijd. Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd loopt de pensioenleeftijd van werknemers dan ook steeds verder op. Alleen in 2021 was de pensioenleeftijd iets lager dan een jaar eerder. In 2023 was 74 procent van de werknemers op het moment van pensionering 65 jaar of ouder. Tien jaar daarvoor (2013) was dat 43 procent en twintig jaar geleden (2003) was 14 procent 65 jaar of ouder op het moment van pensionering. Destijds kon men nog gebruikmaken van vroegpensioenregelingen die na 2006 grotendeels zijn gestopt.

Het onderzoek laat tevens zien dat in 2021 ruim 200.000 mensen met pensioen gingen. Daarvan had 57 procent een jaar eerder loon of inkomen uit eigen onderneming als voornaamste inkomensbron. Ruim een kwart had een jaar eerder een sociale zekerheidsuitkering die doorgaans stopt bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Voorts had 16 procent van de mensen die met pensioen gingen een jaar eerder geen eigen inkomen. Het gaat daarbij meestal om vrouwen die de AOW-leeftijd bereiken. Vanwege de toegenomen arbeidsparticipatie van met name vrouwen is dit aandeel zonder inkomen de afgelopen tien jaar met 12 procentpunt afgenomen, dus bijna gehalveerd. Het aandeel vanuit werk is daarentegen met 11 procentpunt toegenomen.

Tot slot meldden de onderzoekers dat na de relatief sterke stijgingen van het aantal gepensioneerden in 2020 en 2021 met rond 50.000 per jaar het aantal gepensioneerden in 2022 en 2023 op krap 3,3 miljoen is gestabiliseerd. Door de groei van de bevolking nam het aandeel gepensioneerden onder de totale bevolking licht af tot 18,3 procent in 2023. Dat geldt nog sterker voor het aandeel gepensioneerden onder 55 plussers. Dat nam vanaf het begin van deze eeuw jaarlijks vrijwel voortdurend af, vooral door de toegenomen arbeidsparticipatie onder ouderen. In 2023 was minder dan 54 procent van de 55-plussers in Nederland gepensioneerd tegen ruim 62 procent aan het begin van deze eeuw.

Bron: CBS

GEEN REACTIES