Conservatrix failliet verklaard

Boedel Conservatrix misschien toch verkocht
© Conservatrix

Levensverzekeraar Conservatrix is vandaag door de rechtbank failliet verklaard. De uitspraak is op verzoek van toezichthouder DNB.

De rechtbank heeft twee advocaten van Wijn & Stael Advocaten aangesteld als curatoren om de belangen van de schuldeisers, waaronder de polishouders, te behartigen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen van het faillissement voor de polishouders zijn. Het faillissement volgt op een buitengewoon turbulente periode voor Conservatrix, waarbij het aanstellen van een stille curator (in september) het meest recente belangwekkende feit was.

De curatoren gaan onderzoeken of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Het is speculeren of er partijen geïnteresseerd zouden zijn, waarbij onder meer kan worden gedacht aan verzekeraars die op basis van private equity de Nederlandse markt hebben betreden zoals Athora en Lifetri. Het is zeker niet ondenkbaar dat polishouders in het kader van een overdracht naar een andere partij zullen worden gekort op hun aanspraken of uitkering. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief waarin namens curatoren meer informatie zal worden verstrekt over het vervolg van het proces.

De directie is zeer teleurgesteld dat de getroffen maatregelen niet tot een positieve uitkomst hebben geleid, zo geeft René Collé, CEO van Conservatrix, aan in een toelichting. ‘Wij hebben ons tot het laatste moment ten volle ingezet voor onze polishouders. Dat dit ondanks de getroffen maatregelen niet gelukt is, voelt wrang.’

Conservatrix kwam dit jaar in zeer grote financiële problemen nadat een herverzekeringscontract was afgekocht. Dit was nodig omdat een Amerikaanse toezichthouder dreigde de herverzekeringsovereenkomst met Colorado Bankers Life te ontbinden, een voormalig onderdeel van het verzekeringsimperium van Greg Lindberg waartoe ook Conservatrix behoorde. Door de afkoop kampte de verzekeraar met een fors negatieve solvabiliteit. Greg Lindberg, die onlangs tot zeven jaar cel is veroordeeld wegens omkoping, was nog steeds de uiteindelijke aandeelhouder, maar het is Conservatrix dus niet gelukt om hem of een van zijn holdings extra kapitaal te laten storten.

Voordat Lindberg Conservatrix in handen kreeg, ging het ook al niet goed met de levensverzekeraar. Onder druk van DNB moest de familie Henny, aandeelhouder van Conservatrix, voor een symbolisch bedrag gedwongen afstand doen van de verzekeraar. Conservatrix kwam destijds in zwaar weer vanwege problematische beleggingen in hypotheken. De portefeuille was in deze jaren al omgezet in een closed-book portfolio. Nieuwe polissen werden sindsdien niet meer verkocht.

GEEN REACTIES