Lifetri-ceo Philippe Wits: ‘Onze verzekeringspremies staan en blijven in Nederland’

Het debacle rond Conservatrix zorgde voor veel negatieve beeldvorming rond levensverzekeraars met buitenlandse kapitaalverschaffers. Onterecht, zegt Philippe Wits, bestuursvoorzitter van Lifetri. ‘Wij zijn een Nederlandse verzekeraar met financiering in Nederland.’

Wie zich een beetje verdiept in de organisatie van Lifetri, dat in Nederland hard groeit door overnames, krijgt op het eerste gezicht wat deja-vu-gevoelens. Een Amerikaanse aandeelhouder, private capital, een constructie die loopt via Caribische belastingparadijzen zoals de Kaaimaneilanden; het roept allemaal associaties op met het ineengestorte kaartenhuis van Conservatrix-aandeelhouder Greg Lindberg. ‘Wij hebben daar inderdaad last van’, laat Wits weten in een gesprek met Findinet. ‘Op zich te begrijpen, maar onterecht. Anders dan Conservatrix vindt bij ons alles gewoon in Nederland plaats. De premies zitten hier en het eigen vermogen zit hier. En dan niet in de vorm van garanties of leningen, maar met kapitaal dat door de aandeelhouder naar Nederland is overgemaakt.’

Als je kijkt naar de financiële holdings die tussen ‘eindaandeelhouder’ Sixth Street Partners en Lifetri in staan, met vaak ondoorgrondelijke namen als TAO Finance 5 LLC en TSSP Adjacent Opportunities Partners, met vestigingen op de Kaaimaneilanden, dan voelt dat wat unheimisch aan.
Wits: ‘De structuur is er vooral op gericht om deze fondsen optimaal in te richten voor internationale investeerders zoals pensioenfondsen. Sixth Street zorgt er zo voor dat er zo breed mogelijke investeringen van verschillende lange termijn investeerders mogelijk zijn. Het is echt belangrijk om te beseffen dat dit op de situatie van de portefeuilles in Nederland geen invloed heeft. Het kapitaal voor ons eigen vermogen zit niet in een holding op een Caribisch eiland maar is cash geïnjecteerd in de Nederlandse maatschappijen van Lifetri.’

Wanneer de solvabiliteit van Lifetri in de gevarenzone zou komen, zijn er dan toezeggingen dat er extra kapitaal los komt uit de fondsen van Sixth Street?
‘100%-garanties heb je nooit, maar er is genoeg kapitaal beschikbaar om daar op te vertrouwen. De aandeelhouder heeft zo’n $47 mrd vermogen onder beheer.. Dat is in de eerste plaats uiteraard groeikapitaal, maar kan ook gebruikt worden voor extra kapitaalinjecties. De aandeelhouder en kapitaalverschaffers zitten er voor de lange termijn in en kunnen zich ook niet zomaar terugtrekken.’

Het is op zich opmerkelijk dat kapitaalverschaffers willen investeren in de levenmarkt, die door de lage rente flink onder druk staat. Hoe wil Lifetri geld gaan verdienen met overnames zoals Klaverblad en recent het pensioenfonds voor de werknemers van Allianz?
‘Het beleggingsbeleid is daarbij cruciaal. Voordat deze overnames plaatvonden, werd er door deze partijen relatief veel in staatsobligaties belegd. Wij willen beleggen in beter renderende categorieën, zoals hypotheken en bedrijfsleningen. Je moet veel beter de beleggingen afstemmen op de verzekeringsverplichtingen, daar is echt winst mee te behalen. Voorwaarde is wel dat je voldoende schaalgrootte hebt en dat je het lange termijn kapitaal beschikbaar hebt voor deze lange termijn verplichtingen en beleggingen.’

Jullie hebben ook naar Yarden gekeken, als mogelijke overname. Waarom is dat niet doorgegaan?
‘We hebben er serieus naar gekeken en hadden vanuit ons perspectief goede oplossingen. Yarden had veel geld nodig en wij waren bereid vers kapitaal in het bedrijf te steken om daarmee ook garanties richting polishouders te kunnen geven. Dat wij het niet zijn geworden hangt denk ik samen met het business model van verzekeraars. Wij bieden een garantie inclusief een vooraf afgesproken winstdeling in de vorm van een indexering. Als het tegen zit, is dat voor onze rekening, maar als het mee zit, komt de hogere winst ten gunste van ons. Vanuit de coöperatieve gedachte, waar winstdeling voor polishouders vaak het uitgangspunt is, werd dat “niet eerlijk” gevonden. Overigens krijgt het daardoor meer het karakter van een pensioenfonds, die ook kunnen korten.’

Had DELA wat dat betreft een hogere aaibaarheidsfactor?
‘Dat zou kunnen; wat waarschijnlijk ook meespeelde is dat beide partijen actief zijn op het vlak van uitvaartverzorging. Maar wat veel klanten van DELA zich waarschijnlijk niet realiseren, is dat zij de overname financieren. DELA heeft geen aandeelhouders die kapitaal in de verzekeraar kunnen steken, dus moet het bij de klanten vandaan komen. Bijvoorbeeld doordat DELA het recht heeft om de premie te verhogen of om de winstuitkering te verlagen. DELA-polishouders zijn wat dat betreft achtergesteld bij de Yarden-klanten.’

Terug naar de overname van Klaverblad: daar zit ook een grote portefeuille aan uitvaartverzekeringen. Toch wordt dit niet ondergebracht bij Lifetri Uitvaartverzekeringen (het vroegere Nuvema). Waarom niet?
‘Bij de Nuvema-portefeuille gaat het om natura-uitvaartverzekeringen. Die vallen onder een lichter toezichtregime van DNB. De uitvaartpolissen van Klaverblad waren geen natura- maar kapitaalverzekeringen. De leventak van Klaverblad is daardoor nog in takt gebleven. Wel gaan we uiteraard de naam veranderen in Lifetri Verzekeringen.’

In het jaarverslag van Klaverblad is te lezen dat jullie de jaarwinst van de leventak (60 mln euro) toegeschoven krijgen. Is dat te vergelijken met de 65 mln euro die Allianz meegaf aan het ondernemingspensioenfonds?
‘Deze twee zaken zijn absoluut niet met elkaar te vergelijken. Bij de overname van Klaverblad is afgesproken dat Lifetri per 1 januari 2019 economisch eigenaar zou worden van Klaverblad Leven. Wij lopen al vanaf dan het risico en ontvangen daardoor dus inderdaad ook de jaarwinst,. Daarnaast was er bij deze acquisitie ook gewoon sprake van een overnamesom en hebben we vers kapitaal geïnvesteerd om bij Klaverblad risicovoller te kunnen beleggen. Bij de overname van het Allianz-pensioenfonds hebben we niks betaald, we namen alleen de pensioenverplichtingen en bijbehorende beleggingen over. Om de betrokken werknemers indexatie te kunnen garanderen, heeft Allianz ervoor gekozen om hiervoor eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen.’

Bij de overname van Klaverblad Leven heeft Lifetri ook aangegeven verder te willen met de intermediairs. Hoe staat het daarmee?
‘Wij willen inderdaad samenwerken met tussenpersonen die zich kunnen vinden in onze filosofie. Wij geloven in meer interactie met de klant, ook bij uitvaartverzekeringen en ORV’s. Ik heb zelf bij Ardanta gewerkt en daar was, toen ik daar net begon, gemiddeld een keer in de zeven jaar contact met een polishouder, en meestal was het dan geen goed nieuws. Wij denken dat ook bij deze verzekeringen de wensen bij de klant kunnen veranderen en dat je daar proactief op moet reageren. We zijn daarom bezig een aantal tools te ontwikkelen waar intermediairs mee kunnen werken om de klantbehoeftes goed in beeld te kunnen krijgen.’

 

GEEN REACTIES