Zorgstelsel is bij veel Nederlanders nog altijd niet duidelijk

Zorgstelstel is bij veel Nederlanders nog altijd niet duidelijk
© Pixabay

Ruim één op de vijf Nederlanders had in 2020 te maken met zorgkosten die niet werden vergoed terwijl ze daar wel op hadden gerekend. Vorig jaar was dat nog één op drie. Bijna een kwart van deze groep kon de onverwachte zorgkosten in 2020 niet gemakkelijk zelf betalen.

Vooral onwetendheid over het huidige zorgstelsel veroorzaakt onvoorziene zorgkosten. Dit blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 2.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Van de groep die onverwachte zorgkosten maakte, kreeg 27% te maken met kosten tussen € 250,- en € 500,- en 8% moest onverwacht meer dan € 750,- betalen. Die laatste groep bestaat vaker uit Nederlanders onder de 35 dan uit 65-plussers. Uit eerder onderzoek van Pricewise blijkt dat jongeren ook vaker een betalingsregeling aanvragen voor gemaakte kosten binnen het eigen risico en dat zij weinig kennis hebben over het zorgstelsel.

Verrast
Bijna een derde van de Nederlanders die tegen onverwachte kosten aanliep, wist niet dat de zorgkosten die ze maakten onder het eigen risico vielen. Suzanne Löwik, expert zorgverzekeringen bij Pricewise, ziet vooral dat veel mensen nog steeds niet goed op de hoogte zijn van de zorgkosten waar het eigen risico voor geldt: “Ondanks dat dit de afgelopen jaren nauwelijks veranderd is, zijn mensen nog steeds verrast wanneer ze de kosten gedeeltelijk of volledig zelf moeten betalen.” Daarnaast werden de zorgkosten bij 29% van de respondenten niet vergoed uit hun basis- of aanvullende verzekering, terwijl ze dit wel hadden gedacht. En 21% wist niet dat er een wettelijke eigen bijdrage werd gevraagd voor de zorgkosten die ze maakten. Een kleiner deel ging naar een zorgverlener waar de behandeling niet (of niet volledig) vergoed werd door de zorgverzekeraar (15%).

Medicijnen
Nederlanders worden het vaakst verrast met onverwachte kosten voor benodigde medicijnen (58%). Daarvan wist een derde niet dat de kosten onder het eigen risico vielen. Ook maken Nederlanders vaak onverwachte kosten voor medische hulpmiddelen (24%), tandheelkunde (22%), ziekenhuiszorg (20%) en fysiotherapie (18%). “Al jaren zien we dat het vooral de jongeren zijn die onverwachte kosten maken voor fysiotherapie. Zij gaan dan ook vaak naar een zorgverlener van wie de behandelingen niet of niet volledig worden vergoed door hun verzekeraar”, aldus Löwik.

Bron: Pricewise

GEEN REACTIES