Winst A.S.R. stijgt, ondanks woekerpolisschikking

Winst A.S.R. stijgt, ondanks woekerpolisschikking
© a.s.r.

De schikking in de woekerpolisaffaire heeft ASR niet gedeerd. De verzekeraar sloot het afgelopen jaar af met een winst van ruim 1,1 miljard euro. De overname van Aegon droeg hier flink aan bij. Wel daalde de solvabiliteit fors.

Alle bedrijfssegmenten van A.S.R. droegen bij aan de winststijging, blijkt uit de jaarcijfers, die de eerste zijn met de activiteiten van Aegon Nederland inbegrepen. Het operationeel resultaat groeide met € 311 miljoen naar € 1.117 miljoen in 2023. Het operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 12,4%; in 2022 was dit nog 10,6%.

Solvabiliteit

Maar de Solvency-II-ratio stond per einde jaar 45 procentpunten lager dan een jaar eerder: op 176%. De toevoeging van Aegon Nederland draagt daar met -31 procentpunt aan bij, meldt het bedrijf. Daarnaast speelden negatieve marktontwikkelingen een rol, waaronder de daling van de waarde van vastgoed.

CEO Jos Baeten zegt vertrouwen te hebben in de vooruitzichten van de solvabiliteitspositie, “met ons sterke niveau van OCC en de realisatie van kostensynergieën als belangrijkste bijdragen”. De verkoop van Knab aan BAWAG Group AG, een sterke Europese bankengroep, die naar verwachting in de tweede helft van dit jaar wordt afgerond, moet zo’n 13 procentpunten toevoegen aan de solvabiliteitsratio.

Schade

Het operationeel resultaat van het segment Schade steeg met € 122 miljoen naar € 381 miljoen. Het bedrag aan ontvangen premies groeide van € 3.155 miljoen naar € 3.540 miljoen. Dit is te danken aan de organische groei in P&C en Inkomen, en aan de bijdrage van Aegon Nederland. De combined ratio verbeterde van 94,4% in 2022 naar 93,5% eind 2023. In het segment Zorg namen de ontvangen premies toe van € 1.121 miljoen naar € 1.834 miljoen.

Leven

In het segment Leven groeide het operationeel resultaat met € 98 miljoen naar € 688 miljoen (2022: € 590 miljoen), met dank aan de leventak van Aegon. De totale instroom in het segment Leven steeg van € 2.381 miljoen naar € 3.530 miljoen. Naast de forse bijdrage van Aegon Nederland, was er ook een hogere instroom bij Pensioen DC, die wel weer wordt gecompenseerd door de uitloop bij Pensioen DB en Individueel leven.

Het beheerd vermogen van Pensioen DC nam toe met € 14,7 miljard naar € 22,6 miljard, vooral door de toevoeging van beheerd vermogen van Pensioen DC van Aegon Nederland (€ 12,2 miljard), de netto instroom bij de Pensioen DC-producten van A.S.R. en positieve herwaarderingen als gevolg van marktontwikkelingen.

Hypotheken

De hypotheekproductie bedroeg € 6,1 miljard (2022: € 5,3 miljard). De afgenomen vraag in de markt naar hypotheken als gevolg van de gestegen rente werd gecompenseerd door de bijdrage van Aegon Nederland. Het gecombineerde marktaandeel blijft stabiel op ongeveer 11%.

Sneer naar politiek

Bij de presentatie van de cijfers benoemde Baeten een aantal ontwikkelingen die van invloed kunnen worden op het bedrijf. Dat zijn de druk op de arbeidsmarkt door een krimpende beroepsbevolking, het verslechterende vestigingsklimaat voor bedrijven en de onzekerheid op de woningmarkt.

Daarnaast uitte hij een waarschuwing richting de partijen in de kabinetsformatie: “Politieke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het kabinet belangrijke beslissingen uitstelt, zoals die met betrekking tot klimaat en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg en het al dan niet afschaffen van het eigen risico.”

Benoemingen

Verder maakte het bedrijf bekend dat Joop Wijn wordt herbenoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar. Bob Elfring, Vice Chairman EMEA Investment Banking bij J.P. Morgan, wordt benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar. Hij volgt Herman Hintzen op, wiens termijn eindigt na 8 jaar.

Bron: A.S.R.

GEEN REACTIES