‘Recordvolumes’ bij Athora

‘Recordvolumes’ bij Athora

De jaarcijfers van Athora Netherlands, het moederbedrijf van Zwitserleven en Reaal, zien er een stuk rooskleuriger uit dan verleden jaar. Het resultaat voor belastingen steeg van € 278 miljoen naar € 559 miljoen, mede dankzij hogere beleggingsopbrengsten. Het nettoresultaat groeide van € 619 miljoen euro negatief in 2022 – vanwege hogere rentetarieven – naar een gezonde € 863 miljoen positief.

CEO Jan de Pooter spreekt van recordvolumes op commercieel vlak, zowel autonoom als door acquisities. Het bruto premie-inkomen nam toe met 29% tot € 2.682 miljoen (2022: € 2.083 miljoen). Dit werd voornamelijk gedreven door hogere premies en stortingen in het pensioenbedrijf, een innovatieve buy-outoplossing (ontwikkeld samen met Pensioenfonds Aon), de opname van de PPI van WTW en de overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge ‘s-Gravenhage.

De Pooter: “We zijn nu halverwege het strategische plan Ambitie 2025 en realiseren al onze doelstellingen. De bedrijfsstromen waren gezond, zowel op het gebied van de pensioenen als op het gebied van de lijfrentes. De strategische focus op gepensioneerden heeft goede resultaten opgeleverd in de lijfrenteactiviteiten.”

Kansen nieuwe pensioenwet benutten

In december werd de juridische fusie van Zwitserleven PPI en WTW’s PPI afgerond. Het team richt zich nu op het voltooien van de operationele integratie van de twee eenheden, waardoor een gecombineerd platform ontstaat om toekomstige groei te benutten. De Pooter ziet Athora als enige pensioengerichte verzekeraar “optimaal gepositioneerd” om de kansen van de de nieuwe pensioenwet (Wtp) te benutten.

De Solvency II-ratio ligt rond de 206%. Mede daardoor werd een kapitaaluitkering van € 75 miljoen goedgekeurd door de Holding. Op de ranglijst van de VBDO staat Athora opnieuw op nummer één als meest duurzame belegger in de verzekeringssector in Nederland.

Bron: Athora

GEEN REACTIES