DEEL 24 : AFM ernstig in gebreke

https://www.apneuvereniging.nl/forum/viewtopic.php?f=27&t=8163#p85441

Zie mede onze publicatie d.d. : 19 oktober 2017

ADFIZ : “UITSTEL INVOERING IDD NODIG VOOR GOEDE VOORBEREIDING OP NIEUWE REGELS
Onder deze kop (tevens link naar het bericht)  maakte Adfiz bekend dat zij een voorstander is van uitstel van de invoering van de 2e Richtlijn voor de Verzekeringsdistributie IDD per 23 februari 2018.
Na jaren van voorbereiding en discussie over de aanpassingen in de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie IDD komt de datum van inwerkingtreding nu met rasse schreden naderbij.”
“De nieuwe richtlijn heeft forse impact op alle onderdelen van het distributieproces. Nederland loopt voorop in regelgeving en de impact is daardoor minder groot dan bij veel andere Europese lidstaten.
Toch zullen de Europese regels ook voor de Nederlandse markt forse implicaties hebben. Zeker de regels voor het productontwikkelingsproces, het informatiedocument schadeverzekeringen, etc.”

Het Verbond van Verzekeraars publiceerde recent nog : “De IDD heeft inderdaad grote gevolgen voor de hele markt, want zowel intermediaire verzekeraars, het intermediair als zij die verzekeringen verkopen zonder advies, moeten zich vanaf 23 februari maximaal inspannen om de consumenten oprecht en concreet voor te lichten over het product dat zij aanbieden.”

De redactie van Findinet heeft sinds 8 september 2016 uitvoerig aandacht geschonken aan de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de IDD:
Deel 1 : Introductie van de 2e Richtlijn betreffende verzekeringsdistributie in Europa
Deel 2 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Toetsen, Kwaliteit en Educatie
Deel 3 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Distributie en vergaren van kennis

Deel 4 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen/ “Informatiedocument ” voortaan verplichte kost.
Deel 5 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen EU & de rol van het Intermediair

Deel 6 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen & de Telefonische verkoop
Deel 7 : 2e Richtlijn EU / Vakbekwaamheid van leidinggevenden
Deel 8 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Één loket voor alle registers
Deel 9 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Nevenverzekeringstussenpersonen
Deel 10 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Transparantie over beloningen
Deel 11 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / “Meten is Weten”
Deel 12 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Gepersonaliseerde aanbeveling verplicht
Deel 13 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Epiloog – Robuuste regels
en vervolgens :
23 februari is het zo ver : Bent u al voorbereid op de nieuwe wetgeving ?
IDDEU Commissie stelde inhoud IPID definitief vast
VervolgAfdrukbaar Informatiedocument WFT wel of niet verplicht
PRIMEUR : OpenC toont als eerste in Nederland een IPID
Download : INFORMATIEDOSSIER
Verbond van Verzekeraars : Modernisering distributie (IDD) meer dan welkom
Je zou toch denken dat de verzekeringsmarkt meer dan genoeg tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op de IDD.
Zeker als je je bedenkt dat zoals Adfiz stelt : 
“Na jaren van voorbereiding en discussie over de aanpassingen in de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie IDD komt de datum van inwerkingtreding nu met rasse schreden naderbij.”

Dan is het toch onbegrijpelijk dat zowel Het Verbond van Verzekeraars als Adfiz en de NVGA, VNAB en last but not least : De Autoriteit Financiële Markten nu menen dat zij ruw uit hun winterslaap zijn ontwaakt.

Uitstel met 7 maanden gewenst
Adfiz stelt in het artikel dat 7 maanden uitstel gewenst is, maar het is toch te zot voor woorden dat  men “na jaren van voorbereiding en discussie” niet in staat is om een wet te implementeren waarover Findinet al sinds begin september 2016 maar liefst 18 publicaties heeft gedaan. Wat hen niet is gelukt in het afgelopen jaar, dat gaat ook niet lukken in de komende 6 maanden.

AFM HOOGST LAAKBAAR
Maar wij willen toch ook wijzen op de nalatige rol die de Autoriteit Financiële Markten hierbij heeft gespeeld. Deze rol is HOOGST laakbaar omdat de AFM zich volstrekt heeft onthouden van enige vorm van beleid dat is gericht op het voorbereiden van de markt op de verstrekkende gevolgen van de IDD.
Ik heb
 de afgelopen 12 maanden bij herhaling mijn neus gestoten zodra ik de AFM verzocht om bevestiging van de uitleg van de IDD.

ALS HET KALF LEERT ZWEMMEN, SCHIET DE AFM HEM DOOD
Een oud spreekwoord luidt : “Als het kalf verdronken is, dempe men de put.”
Maar de AFM heeft een nieuwe invulling voor dit spreekwoord bedacht.
Pas als haar blijkt dat een financiële Dienstverlener de IDD niet heeft begrepen, zal zij zich uitspreken over klachten van de polishouders.
Met andere woorden :
De AFM helpt de sector niet om de wet naar behoren toe te passen, maar zij zal achteraf beoordelen en straffen als blijkt dat de sector de wet niet naar behoren heeft weten te interpreteren.
Onverantwoordelijk en Laf
Dat is niet alleen laf, maar ook onverantwoordelijk en laakbaar, want door zich op te stellen als “controleur achteraf”, verschilt de AFM niet van de scheidsrechter die na afloop van de wedstrijd de regels gaat bestuderen om vervolgens te constateren dat men bij de winnende partij ernstige overtredingen beging.
Het is volstrekt onbegrijpelijk dat een Autoriteit geen enkele moeite heeft gedaan de markt op een gedegen wijze te begeleiden naar het punt waarop zij gaat handhaven.
HET NIEUWE ELAN : 
Wel oordelen over anderen.
Maar zelf nooit verantwoordelijkheid nemen !

Dit is het zoveelste bewijs dat deze lieden wel langs de kant willen staan te schreeuwen, maar als hen om een eigen mening wordt gevraagd, dan geven zij “niet thuis”.

Kabinet heeft te weinig vrouwen
Er is veel kritiek op Premier Rutte t.a.v. het aantal vrouwen dat deel uit maakt van zijn ploeg ministers.
De heer Rutte erkende dat het hem inderdaad niet is gelukt voldoende ter zake kundige vrouwen te vinden voor de openstaande sleutel-functies. Het lijkt ons een uitstekend idee dat voortaan uitsluitend mensen worden benoemd op sleutelfuncties, mits zij verstand van zaken hebben.
En daar valt  wat ons betreft ook de AFM onder, evenals DNB, Kifid, NN, Aegon, Philips, Unilever etc. etc.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

Zie voor vervolg : DEEL 25

GEEN REACTIES