Deel 10 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Nevenverzekeringstussenpersonen

Vervolg op publicatie 09

EU Commission logoIn deze column vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor een onderwerp waarvoor de meesten onder u tot op de dag van vandaag weinig of geen onderzoek heeft gedaan.

In de eerste publicatie van deze reeks, heb ik u globaal geïnformeerd over de meest opvallende veranderingen die ons te wachten staan n.a.v. de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.

Door Hans van Ommen

In de komende publicaties zal ik nader in gaan op een specifiek onderwerp waarvan ik een aantal reeds heb benoemd in de 1e publicatie.

Uitzonderingen:
De richtlijn is niet van toepassing op “nevenverzekeringstussenpersonen”. Dat zijn tussenpersonen die feitelijk een verzekering mee-verkopen als onderdeel van hun dienst.
Denk aan verzekeringsovereenkomsten die tot stand komen via verenigingen, Fitnesstudio’s, en verzekeringen als onderdeel van een treinticket, vakantiereis of seizoen abonnement.

Maar vanzelfsprekend blijft de richtlijn wel van toepassing op de verzekeringsonderneming die dat verzekeringsproduct aanbiedt via zulke “nevenverzekeringstussenpersonen”.
Nevenverzekeringstussenpersonen moeten echter wel de bepalingen en voorwaarden kennen

van de polissen die zij distribueren en, in voorkomend geval, op de hoogte zijn van de regels inzake het afhandelen van schadegevallen en klachten.
De richtlijn is niet van toepassing op hen die betrokken zijn bij het afhandelen van schadegevallen, zoals schade experts.
De richtlijn is eveneens niet van toepassing op websites die worden beheerd door
·        overheidsinstanties of
·        consumentenorganisaties, die niet gericht zijn op het sluiten van een overeenkomst, maar louter verzekeringsproducten vergelijken die op de markt beschikbaar zijn.

De nieuwe richtlijn heeft geen betrekking op het verstrekken van informatie in algemene zin.
Maar wel op de plicht tot het verstrekken van informatie direct voorafgaande aan het afsluiten van een overeenkomst.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

Wordt vervolgd >>>>>>><

En ik besluit deze column maar weer met de woorden :
Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.

GEEN REACTIES