Deel 13 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Epiloog – Robuuste regels

Vervolg op publicatie 12
EU Commission logoIn de voorgaande 12 columns heb ik getracht om u te interesseren voor de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie. Zoals u heeft kunnen lezen, heeft deze EU Richtlijn aanzienlijke gevolgen voor de wijze waarop verzekeraars en het adviserende intermediair functioneren.

Het belang van de consument wordt door deze Richtlijn meer dan ooit gewaarborgd.
Dat is ook precies wat EIOPA voor ogen stond toen zij deze Richtlijn ontwierp.

Door Hans van Ommen
Het is waar : de nieuwe normen zijn robuust en in zekere mate komen deze als buitenproportioneel over op de bedrijfstak.

Klaarblijkelijk zijn wij allemaal niet in staat geweest om via zelfregulering de juiste invalshoek te vinden om een halt toe te roepen aan het foute handelen en het grote graaien.

Maar wie zich in de afgelopen 40 jaren zich heeft ingespannen om het nieuws over onze bedrijfstak te volgen, die kan niet anders doen dan vaststellen dat alleen robuust ingrijpen het tij kan doen keren.

Partner van Findinet :

Bij RealXS Software hebben zij zich terdege voorbereid op de nieuwe Richtlijn en regels.

Wij nodigen u van harte uit om eens bij ons in de keuken te komen kijken.

Rest mij om de lezers hartelijk te bedanken voor uw aandacht.

Was getekend :
Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

 

GEEN REACTIES