Deel 9 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Één loket voor alle registers

Vervolg op publicatie 08

EU Commission logoIn deze column vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor een onderwerp waarvoor de meesten onder u tot op de dag van vandaag weinig of geen onderzoek heeft gedaan.

In de eerste publicatie van deze reeks, heb ik u globaal geïnformeerd over de meest opvallende veranderingen die ons te wachten staan n.a.v. de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.

Door Hans van Ommen

In de komende publicaties zal ik nader in gaan op een specifiek onderwerp waarvan ik een aantal reeds heb benoemd in de 1e publicatie.

Grensoverschrijdend aan de slag
Het feit dat verzekeringstussenpersonen tot nu toe niet in de gehele Unie werkzaam kunnen zijn, belemmert de goede werking van de interne verzekeringsmarkt. Deze richtlijn is een belangrijke stap op weg naar betere consumentenbescherming en sterkere marktintegratie.

Alle informatieregisters via één loket
De lidstaten moeten één informatieloket instellen dat toegang verschaft tot hun registers voor verzekerings-, herverzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen. Dit informatieloket moet ook een hyperlink naar de betrokken bevoegde autoriteit in elke lidstaat tonen.

Consumenten moeten zo hetzelfde beschermingsniveau genieten ondanks de verschillen tussen de distributiekanalen.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

Wordt vervolgd >>>>>>><

 

En ik besluit deze column maar weer met de woorden :
Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.

GEEN REACTIES