Deel 11 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Transparantie over beloningen

Vervolg op publicatie 10

EU Commission logoIn deze column vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor een onderwerp waarvoor de meesten onder u tot op de dag van vandaag weinig of geen onderzoek heeft gedaan.

In de eerste publicatie van deze reeks, heb ik u globaal geïnformeerd over de meest opvallende veranderingen die ons te wachten staan n.a.v. de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.

Door Hans van Ommen

In de komende publicaties zal ik nader in gaan op een specifiek onderwerp waarvan ik een aantal reeds heb benoemd in de 1e publicatie.

Voorafgaand transparantie over beloningen intermediair
De klant moet in het voornoemde informatiedocument duidelijke informatie verstrekt worden over de status van de personen die het verzekeringsproduct verkopen en de vergoeding die zij ontvangen.
Vergoeding gebaseerd op verkoopdoelstellingen mag geen prikkel vormen om een bepaald
product aan te bevelen aan de klant.
Deze informatie moet vóór het sluiten van de overeenkomst aan de klant worden verstrekt.
Betreft het verzekeringen met een beleggingscomponent, dan moet aanvullende informatie verschaft worden over alle distributiekosten die niet reeds zijn opgenomen in het Informatiedocument, om de klant in staat te stellen inzicht te krijgen in wat het cumulatieve effect is van die samengevoegde kosten op het rendement van de belegging.

Tevens transparantie over beloning van verkopers
Ook verzekeringsondernemingen moeten informatie verstrekken over de beloningen en/of vergoedingen die hun werknemers ontvangen bij verkoop van het beoogde verzekeringsproduct.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

Wordt vervolgd >>>>>>><
En ik besluit deze column maar weer met de woorden :
Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.

GEEN REACTIES