Deel 7 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen & de Telefonische verkoop

Vervolg op publicatie 06

EU Commission logoIn deze column vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor een onderwerp waarvoor de meesten onder u tot op de dag van vandaag weinig of geen onderzoek heeft gedaan.

In de eerste publicatie van deze reeks, heb ik u globaal geïnformeerd over de meest opvallende veranderingen die ons te wachten staan n.a.v. de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.

In de komende publicaties zal ik nader in gaan op een specifiek onderwerp waarvan ik een aantal reeds heb benoemd in de 1e publicatie.

Door Hans van Ommen

Telefonische verkoop (art. 23) 
In geval van verkoop per telefoon, moet de verzekeringsdistributeur een document toezenden waarin :
a) alle telefonisch aan de klant verstrekte informatie;
b) alsnog het informatiedocument m.b.t. het verzekeringsproduct dat hij bij verkoop op afstand ook had ontvangen.
Bovendien wordt, zelfs indien de klant ervoor heeft gekozen informatie te ontvangen op een andere duurzame drager dan papier overeenkomstig lid 4, onmiddellijk na de sluiting van de verzekeringsovereenkomst informatie overeenkomstig lid 1 of lid 2 door de verzekeringsdistributeur aan de klant verstrekt.

Met andere woorden : Ook hier een ‘Level playing field’
Op hen die via telefonische verkoop wensen te acteren, rusten dezelfde plichten als die welke rusten op:
– verkoop van verzekeringen via een website
– verkoop van verzekeringen door een directwriter
– onafhankelijk advies van een intermediair
– verkoop van een verzekering door een vertegenwoordiger van een verzekeraar.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

Wordt vervolgd >>>>>>><

En ik besluit deze column maar weer met de woorden :
Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.

GEEN REACTIES