Deel 4 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Distributie en vergaren van kennis

Vervolg op publicatie 03

EIOPA logo

In deze column vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor een onderwerp waarvoor de meesten onder u tot op de dag van vandaag weinig of geen onderzoek heeft gedaan.

In de eerste publicatie van deze reeks, heb ik u globaal geïnformeerd over de meest opvallende veranderingen die ons te wachten staan n.a.v. de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.

Door Hans van Ommen

In de komende publicaties zal ik nader in gaan op een specifiek onderwerp waarvan ik een aantal reeds heb benoemd in de 1e publicatie.

In de voorgaande publicatie heb ik reeds gemeld dat op hen die verzekeringsproducten ontwikkelen, de plicht rust om de interne educatie op peil te houden en regelmatig de toegevoegde waarde en kwaliteit van het product te toetsen.

Zoals reeds aangekondigd, rust op de ontwikkelaars van verzekeringsproducten tevens de plicht om de distributeurs te voorzien van de nodige parate kennis :

Distributie van kennis
–        Verzekeringsondernemingen, alsmede
–        tussenpersonen die verzekeringsproducten ontwikkelen,
zijn verplicht aan distributeurs alle adequate informatie over het verzekeringsproduct te verstrekken en tevens het productgoedkeuringsproces, met inbegrip van de geïdentificeerde doelmarkt van het verzekeringsproduct.

Plicht tot het vergaren van kennis
Wanneer een verzekeringsdistributeur adviseert over verzekeringsproducten die hij niet zelf ontwikkelt, of dergelijke producten aanbiedt, dient hij maatregelen te voorzien teneinde de bedoelde informatie te verkrijgen. Tevens wordt hij geacht de kenmerken en de beoogde doelgroep van elk verzekeringsproduct te hebben begrepen.

Dit impliceert dat op adviseurs dus ook de plicht rust t.a.v. de via hem afgesloten en/of gecontinueerde verzekeringsproducten parate kennis te verzamelen en te bestuderen.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

En ik besluit deze column maar weer met de woorden :
Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.

Wordt vervolgd >>><>>>>>>>>>

 

 

GEEN REACTIES