Plannen verplichte zelfstandigen-AOV lijken te stranden op Europees recht

'Plannen verplichte zelfstandigen-AOV stranden op Europees recht'
© Pixabay

Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met Europees recht. Dat zegt de Werkvereniging, belangenorganisatie van zelfstandigen en andere ‘modern werkenden’, die een juridische analyse heeft laten uitvoeren.

In het Pensioenakkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen moet komen. Uit diverse enquêtes van zelfstandigenorganisaties en verzekeraar Allianz bleek al dat een grote meerderheid van deze groep fel gekant is tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en deze ook niet kan betalen. Voor de Werkvereniging, die zich een ‘moderne vakbond’ noemt voor zelfstandig ondernemers, flexkrachten, gedetacheerden en meer ‘moderne werkenden’, was dit reden om een juridische analyse te laten doen. Het onderzoek is uitgevoerd door Sascha Janssen, zelfstandig advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, in samenwerking met het Netwerk van Ondernemende Juristen.

Uit het onderzoek blijkt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitsluitend geldt voor zelfstandigen, op verschillende punten strijdig is met het Europees recht. Het voorstel is niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag, meldt de Werkvereniging in een persbericht.

Inbreuk
Roos Wouters, een van de initiatiefnemers van de Werkvereniging: “Wij hebben laten kijken naar deze Europese wetgeving en naar diverse arresten. De conclusie is dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten vormt. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest. Het kabinet doet er verstandig aan dit voorstel van tafel te halen, wil men niet verzeild raken in jarenlange juridische procedures.”

Poldermodel
Wouters is ook nog steeds boos over de wijze waarop de plannen voor een verplichte AOV tot stand zijn gekomen: “Het bizarre is dat wij als belangenorganisatie van zelfstandigen er helemaal niet bij betrokken zijn geweest. Dit is in een achterkamertje besloten door de sociale partners, die blijkbaar in de zzp’er een gemeenschappelijke vijand hebben gevonden. Tegen werkgevers- en werknemersorganisaties zou ik willen zeggen: regel geen dingen over de hoofden van zzp’ers heen, maar ga met ons als belangenorganisatie de sociale dialoog aan. Dat is immers altijd de kracht van het poldermodel geweest.”

Bron: Werkvereniging

GEEN REACTIES