Banken krijgen miljarden extra spaargeld in april

copyright Pixabay

De corona-lockdown heeft gezorgd voor een kleine vloedgolf aan extra spaargeld. In april was de netto-inleg bijna 4 miljard euro.

Dat blijkt uit statistieken van DNB. Eind april was het bedrag aan spaargeld dat bij Nederlandse financiële instellingen is gestald uit op 375 mrd euro. Dat is 3,8 mrd meer dan eind maart en bijna 6 mrd meer dan ultimo 2019. De stijging komt geheel voor rekening voor deposito’s met een opzegtermijn.

Normaal gesproken is er tussen de maanden maart en april weinig verschil voor wat betreft het totaalsaldo aan spaargeld. Meestal komt er pas in mei een toevloed door het vakantiegeld. De stijging in april lijkt vooral samen te hangen met de gevolgen van de lockdown. Het sluiten van horeca, culturele instellingen, sportclubs en het feit dat veel retail de deuren gesloten hield, zorgde voor een forse afname van de consumptie. Daardoor hielden veel mensen geld over en sluisden dit door naar de spaarrekening.

De afgelopen decennia is het spaargeld telkens blijven stijgen. Tien jaar geleden stond er 291 mrd gestald bij banken, twintig jaar geleden was dit 135 mrd. Dit is des te opmerkelijker omdat de rente steeds is blijven dalen en nu praktisch nul is.

GEEN REACTIES