Bijna de helft van startende intermediairs is hypotheekkantoor

© Pexels/Pixabay

Het aantal bedrijven dat in Nederland actief is in financieel advies blijft afnemen. Overnames en krimpende werkgelegenheid zijn belangrijke oorzaken. Alleen middelgrote advieskantoren groeien nog, en van de starters is 44% hypotheekadviseur.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt’ van het RiFD. Het aantal financiële dienstverleners, actief in advies over en bemiddeling van onder meer verzekeringen en hypotheken, is in 2023 opnieuw met zo’n 3% gedaald. Er resteren nog 7.181 advieskantoren.

Vergunning van ander kantoor

Veel van deze bedrijven maken onderdeel uit van een groter concern. Bovendien werken 1.369 kantoren onder de vergunning van een ander kantoor. Zo’n ‘aangesloten instelling’ kan een aparte juridische vestiging van een kantoor zijn, maar het kan ook een kantoor betreffen dat in franchiseverband werkt op de vergunning van een franchisegever. Dit verklaart waarom er meer dan 7.000 kantoren zijn, terwijl het totaal aantal vergunningen 5.812 bedraagt.

In een almaar krimpende markt ziet het RiFD alleen bij middelgrote kantoren (rechtspersonen met 6 tot 20 FTE) groei. Niet alleen het aantal adviesbedrijven in deze categorie stijgt (naar inmiddels 869) maar ook het aantal FTE werkzaam binnen die kantoren (nu 8.263). Alle andere categorieën, kleiner en groter, laten dalende cijfers zien.

Starters en stoppers

Het aantal kantoren dat in 2023 is gestopt met advies- en/of bemiddelingsactiviteiten bedraagt iets minder dan 500. Het aantal nieuwe toetreders bedraagt nog slechts 265 in 2023. Opvallend is het hoge aandeel van hypotheekkantoren bij deze starters.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© RiFD

Marktconcentratie nog altijd gaande

De meeste overnames in de adviesmarkt worden gedaan door ‘consolidators’ of ‘investeerders’, termen die in de sector door elkaar heen worden gebruikt. In 2023 is het aantal ‘consolidators’ stabiel gebleven op 25.

Het aantal deelnemingen door consolidators lijkt te dalen. Maar dat is niet het geval. Er worden nog altijd veel advieskantoren gekocht, maar deelnemingen worden vervolgens geïntegreerd en verdwijnen na een juridische fusie veelal als zelfstandige vennootschap.

Dit is terug te zien in de werkgelegenheid: het aantal FTE werkzaam bij adviesbedrijven die vallen onder een consolidator is in 2023 met ca. 600 FTE gegroeid.

Bron: RiFD

GEEN REACTIES