Directe WA-verzekering voorlopig alleen casco

Premievolume motorrijtuigenmarkt blijft komende jaren stijgen
© Pixabay

De directe WA-verzekering die het Verbond van Verzekeraars wil invoeren, omvat zoals verwacht, voorlopig alleen cascoschade.

Dat blijkt uit een aankondiging van de verzekeringskoepel vorige week vrijdag. Het Verbond is voornemens om de verzekering in de herfst van volgend jaar te introduceren. Het gaat daarbij in eerste instantie dus alleen om het verhalen van cascoschade. Letselschade is voorlopig nog even toekomstmuziek, hoewel het Verbond er wel naar streeft om dit uiteindelijk ook in de directe verzekering te regelen. Dit is echter zeer complex en de meningen zijn sterk verdeeld.

Uitgangspunt bij de directe verzekering is dat elke klant zich bij schade wendt tot de ‘eigen’ verzekeraar. De schade wordt eerst uitgekeerd, voordat de twee betrokken verzekeraars met elkaar in conclaaf (en eventueel in gevecht) gaan over de aansprakelijkheid. Dit ‘verhaal’ vindt plaats via Clearinghuis, op basis van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafwikkeling (OVS). Het proces lijkt sterk op de werkwijze die nu al gehanteerd wordt bij cascoverzekeringen en waar verzekeraars over het algemeen tevreden over zijn.

Relevant is verder dat het systeem van schadevrije jaren vooralsnog niet fundamenteel op de schop gaat. Daar was aanvankelijk nog wel discussie over, maar uit de informatie die het Verbond nu beschikbaar heeft op de speciale themapagina, blijkt dat het systeem ongewijzigd blijft.

GEEN REACTIES