Univé maakt stevige groei door

Univé maakt stevige groei door

Coöperatie Univé heeft het jaar 2023 afgesloten met een winst voor belasting van € 16 miljoen. Zo blijkt uit het jaarverslag.

De schadelast nam ten opzichte van 2022 toe als gevolg van de verdere groei van de autoportefeuille, hogere schadefrequenties, hogere gemiddelde schadebedragen door inflatie en schades door storm Poly en het noodweer in Italië en Slovenië.

De bruto premieopbrengst van Univé groeide in lijn met verwachtingen met € 90 miljoen naar € 683 miljoen, voornamelijk door de groei van het aantal polissen. Dat groeide met 6,6% ten opzichte van 2022.

Het technisch resultaat na toerekening van beleggingsopbrengsten over 2023 bedroeg € -31 miljoen, dat is € 10 miljoen lager dan over 2022. Verder is het resultaat van Univé Groep positief beïnvloed door een winst op beleggingen van € 68 miljoen, waarmee het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 16 miljoen voor belastingen. De solvabiliteit blijft stevig, ondanks de daling van 334% naar 284%, met name als gevolg van premiegroei en versterking van schadereserves.

Interne kosten

De interne kosten stegen. Ron Bavelaar, voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Univé: “Ook Univé heeft de kosten van de bedrijfsvoering zien stijgen door prijsverhogingen van leveranciers en de CAO-verhogingen. Als ledenorganisatie zijn we terughoudend in het doorberekenen van deze stijgende kosten en houden zo onze premies stabiel. Onze robuuste solvabiliteitspositie stelt ons in staat om onze leden centraal te blijven stellen. Wij zijn dan ook blij dat we afgelopen jaar 65.000 nieuwe leden mochten verwelkomen, waardoor het ledenaantal toenam tot 1,8 miljoen.”

Bron: Univé

 

 

GEEN REACTIES