Verbond wil dit jaar al directe verzekering materiële autoschade

Groei consumptief krediet zet door
© Px

Het Verbond van Verzekeraars brengt dit jaar bij de leden een voorstel in stemming over de invoering van een directe verzekering voor materiële schade binnen de autopolis.

Dat stelt het Verbond in het beleidsplan voor 2020, dat vorige week is gepresenteerd. Aanvankelijk was het idee met een directe verzekering om dit toe te passen bij zelfrijdende en -sturende auto’s. Maar omdat de lancering daarvan nog wel even op zich laat wachten, kan het plan nu meer worden gezien als een opmaat naar een directe verzekering voor letselschade, waar het Verbond enkele maanden terug al de publiciteit voor zocht.

Bij een directe verzekering kan een schade sneller worden vergoed en hoeft een gedupeerde niet eerst te wachten wat een eventuele strijd tussen verzekeraars oplevert over de aansprakelijkheid van de schade. Overigens is het nu in de praktijk vaak al zo dat tamelijk snel duidelijk is of de herstelkosten vergoed worden, omdat uit de situatieschets van het ongeval meestal wel blijkt welke automobilist schuld heeft. Het plan voor de directe verzekering voor de materiële schade heeft dan vooral toegevoegde waarde voor de complexe zaken. Verder kan het worden gezien als een soort proeftuin voor de directe letselschadeverzekering, waar het niet zelden om grote bedragen gaat. Belangrijk is ook dat eenzijdige ongevallen zijn meeverzekerd.

In het beleidsplan wordt daarnaast duidelijk dat het Verbond zich voorbereidt op verregaande veranderingen in de autobranche, zoals nieuwe technologie en nieuwe mobiliteitsconcepten als auto delen en private lease. Bij nieuwe technologie wijst het Verbond op de vele software in auto’s, rijhulpsystemen en elektrificering van auto’s. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan het aanpassen van de richtlijn Productaansprakelijkheid, waarbij er waarschijnlijk een deel van de aansprakelijkheid wordt verschoven van de bestuurder naar de fabrikant c.q. softwareontwikkelaar.

Verder stellen zaken als rijhulpsystemen en ontwikkelingen als private lease en auto delen verzekeraars voor nieuwe vragen, waarnaar het Verbond dit jaar onderzoek wil doen: ‘Welke impact heeft het op de kosten en gevolgen voor verhouding WA-Casco? Moet de systematiek van schadevrije jaren fundamenteel worden aangepast? Kunnen de risico’s van brandveiligheid van elektrische voertuigen op de (politieke) agenda en kan bedrijfsregeling 16 (regeling totaal verlies) worden aangepast of uitgebreid met verkeersveiligheid van schadevoertuigen?’

GEEN REACTIES