Verbond: afhandeling letselschade door eigen verzekeraar werkt

Verbond: afhandeling letselschade door eigen verzekeraar werkt
© Pixabay

Afhandeling van letselschadezaken door de eigen verzekeraar kan wel degelijk werken, laat het Verbond van Verzekeraars weten na eigen onderzoek. En het Verbond zegt er nu echt vaart achter te willen zetten. Het ziet, in tegenstelling tot eerdere berichten, geen mogelijkheden meer voor verbetering van het huidige systeem van afhandeling van letselschade.

“Verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, hebben helaas onvoldoende resultaat opgeleverd. We lopen tegen de grenzen van het huidige systeem aan. Dat wordt gekenmerkt door een toernooimodel waarin de tegenstelling van de belangen eerder wordt uitvergroot dan dat deze worden verkleind.” Dat zei algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond tijdens een een symposium over letselschade, georganiseerd door de Erasmus School of Law, eerder deze week.

Initiatiefnota
In november, in reactie op het indienen van een initiatiefnota inzake letselschade van drie Kamerleden, stelde het Verbond nog voor om in afwachting van een nieuw systeem “de mogelijkheden die er zijn om binnen het huidige stelsel verbeteringen door te voeren”, te benutten. Die lijn heeft het Verbond nu dus losgelaten.

In de initiatiefnota, die veel media-aandacht kreeg, werd opnieuw de aandacht gevestigd op te lang lopende letselschadezaken en op het nodeloze extra leed dat dit bij gedupeerden teweegbrengt.

Huidige systeem te ingewikkeld
Richard Weurding benadrukte in zijn speech dat het huidige systeem met veel partijen met verschillende belangen te ingewikkeld is en dat de uitkomst van de schade van veel willekeurige factoren afhankelijk is. “Alle goede bedoelingen tot op heden ten spijt moeten we constateren dat we de positie van het slachtoffer willen verbeteren maar daarbij aanlopen tegen de grenzen van het huidige systeem.”

Weurding noemde vier uitgangspunten van een nieuw letselschadesysteem: Directe en adequate hulp bieden aan het slachtoffer; faire, snelle, duidelijke, en vergelijkbare vergoedingen voor slachtoffers in vergelijkbare omstandigheden; goede nazorg, ook jaren later indien nodig; en afhandeling door de eigen verzekeraar.

Dit laatste punt, de eigen verzekeraar, viel niet in goede aarde bij o.a. de Branchevereniging voor Letselschade-experts. Deze noemde het idee ronduit ‘naïef’ dat een slachtoffer beter af zou zijn bij zijn eigen verzekeraar dan bij die van de veroorzaker van het letsel.

Eigen onderzoek
Het Verbond komt nu echter met eigen onderzoek waaruit zou blijken dat klanten hun schade het liefst afgehandeld zien door hun eigen verzekeraar omdat ze die kennen en vertrouwen. Woordvoerder Oscar Elferink noemt een casus over de afhandeling van een kettingbotsing in Zeeland waarbij verzekeraars erin slaagden om snel en tot grote tevredenheid van klanten de schade af te wikkelen doordat de gedupeerden door hun eigen verzekeraar geholpen worden.

Elferink licht toe: “Er zijn verschillende vormen van een directe verzekering mogelijk en daarover denken verzekeraars nog na. Wil je bijvoorbeeld aansprakelijkheid een rol laten spelen en pleeg je onderling regres (achter de schermen)? En kunnen we dit invoeren via zelfregulering of hebben we er wetgeving voor nodig? Allemaal vraagstukken waar we op dit moment onderzoek naar doen, voordat we vervolgstappen kunnen formuleren.

“Wat we wel al weten is dat we de directe verzekering niet in zijn geheel in één keer kunnen invoeren. Daarvoor is de wijziging te ingrijpend voor verzekeraars en hun klanten. Naar alle waarschijnlijk willen verzekeraars daarom starten met een vorm van directe verzekering bij de WAM-verzekering en dan alleen bij materiële schades.”

De vraag naar een concreet tijdspad vindt Elferink lastig te beantwoorden, “omdat wij grotendeels afhankelijk zijn van andere partijen”. Hij benadrukt dat het onderwerp “één van de prioriteitsdossiers binnen het Verbond van Verzekeraars” is.

GEEN REACTIES