Gerechtshof stelt NN in het ongelijk bij woekerpolissen

Gerechtshof stelt NN in het ongelijk bij woekerpolissen

Vreugde bij Vereniging Woekerpolis.nl. Na tien jaar procederen heeft het gerechtshof Den Haag voor gedupeerde consumenten een positieve uitspraak gedaan in de zaak tegen Nationale-Nederlanden. De verzekeraar heeft volgens het Hof bij beleggingsverzekeringen kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. NN kondigt cassatie aan.

In de afgelopen decennia verkocht Nationale-Nederlanden circa 700.000 beleggingsverzekeringen, beter bekend onder de naam woekerpolissen. Deze verzekeringen leverden veel minder op dan was voorgespiegeld. De Vereniging Woekerpolis.nl daagde Nationale-Nederlanden in 2013 voor de rechter.

Prejudiciële vragen

Bij een eerdere uitspraak van de Rechtbank Rotterdam kreeg NN nog grotendeels gelijk, waarna de vereniging in beroep ging. Na een uitspraak van de Hoge Raad in februari 2022 – naar aanleiding van prejudiciële vragen van het Gerechtshof Den Haag – gloorde er hoop voor de gedupeerden. Volgens de Hoge Raad had NN haar klanten beter moeten informeren over de risico’s van woekerpolissen. Het verweer van de verzekeraar dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, werd van tafel geveegd.

Geen geldige reden voor kosten

Het gerechtshof heeft nu bepaald dat het artikel in de polisvoorwaarden waarmee Nationale Nederlanden kosten inhield, als oneerlijk wordt aangemerkt. Dit betekent dat er geen geldige reden was om de eerste kosten, afsluit- en doorlopende provisie, incassokosten, administratiekosten en beheerkosten in te houden.

Premiehoogte overlijdensrisicodekking

Wat betreft de premie voor de overlijdensrisicodekking is het artikel niet vernietigd, maar het hof heeft vastgesteld dat de premiehoogte niet was afgesproken. Ook heeft Nationale Nederlanden nagelaten klanten te waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect, wat ze wel had moeten doen.

Onnodige transacties

Voor het verwijt dat Nationale Nederlanden mogelijk onnodige transacties uitvoerde om extra kosten in rekening te brengen (churning), heeft het hof de verzekeraar toestemming gegeven om tegenbewijs te leveren. Het hof heeft hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan.

Cassatie

Vereniging Woekerpolis.nl spreekt van een mokerslag voor de verzekeraar. Maar NN is het niet eens met wat zij een “tussenvonnis” noemt en gaat in cassatie. De verzekeraar is van mening dat “het tussenvonnis een verkeerde interpretatie geeft van het recht en de maatschappelijke opvattingen die golden op het moment dat de beleggingsverzekeringen werden verkocht”. Daarnaast is NN van oordeel dat “het tussenarrest van het Hof niet in lijn is met het arrest van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015 en het voorlopig arrest van de Hoge Raad van 11 februari 2022.”

Geen aanleiding voor compensatie

NN ziet in de uitspraak geen aanleiding om gedupeerden compensatie te bieden. Om hoeveel geld het zou gaan, kan de verzekeraar niet precies inschatten. Maar ze erkent dat de financiële gevolgen ‘substantieel’ kunnen zijn en als gevolg daarvan ‘een materieel negatief effect kunnen hebben’.

Eerste in reeks

De uitspraak is de eerste in een reeks hoger beroepen van claimgroepen tegen alle grote Nederlandse verzekeraars. Zoals Reaal (inmiddels ook onderdeel van NN), ASR, Aegon Nederland (onderdeel van ASR) en Achmea. Deze zaken lagen stil in afwachting van de NN-uitspraak.

GEEN REACTIES