Rechter geeft Nationale Nederlanden gelijk

copyright Pixabay

In een collectieve woekerpoliszaak die Woekerpolis.nl aanspande tegen Nationale Nederlanden, geeft de rechtbank de verzekeraar gelijk.

In de collectieve zaak probeerde Woekerpolis.nl een schadevergoeding te forceren voor polishouders voor het zogeheten inteereffect en tegenvallende beleggingsresultaten. De rechter vindt echter dat Nationale Nederlanden ten tijde van de verkoop van de polissen, veelal in de jaren negentig en de eerste jaren van deze eeuw, niet hoefde te waarschuwen voor beleggingsrisico’s en daarnaast voldoende informatie heeft gegeven volgens de toen algemeen geaccepteerde regels. Er werd destijds met voorbeeldrendementen gerekend, waarin alle kosten (inclusief de eerste kosten) verwerkt waren. Dat dit nu achteraf niet voldoende transparant wordt geacht, vindt de rechtbank Rotterdam geen reden om Nationale Nederlanden verwijten te maken.

De uitspraak wijkt af van eerdere uitspraken in de woekerpolisaffaire. Zo oordeelde het Gerechtshof in Den Bosch eerder dit jaar volkomen tegengesteld in een zaak tegen ASR. En enige tijd geleden verloor notabene Nationale Nederlanden nog een woekerpoliszaak bij het Kifid, hoewel het daar specifiek om de afsluitkosten van de polis draaide.

GEEN REACTIES