Zorgverzekeraars raken door reserves heen; forse premiestijging dreigt

Zorgverzekeraars raken door reserves heen; forse premiestijging dreigt
© Pixabay

De minimale reserves van de zorgverzekeraars raken in zicht. De solvabiliteit is gedaald van 160 procent in 2016 tot 140 procent in 2018. Dit is 40 procent boven het wettelijke minimum. Zorgverzekeraars houden buffers aan om niet in de problemen te komen. Als zorgverzekeraars en zorgaanbieders er niet in slagen de stijging van de zorgkosten te beteugelen, verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit een forse premiestijging. Dit meldt de NZa in haar monitor Zorgverzekeringen.

De Nederlandsche Bank kwam in juli al uit op een solvabiliteit van 145% van alle zorgverzekeraars samen. Volgens DNB lag deze in de herfst van 2016 op nog bijna 172%.

Reserves gebruikt
Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren hun eigen reserves gebruikt om de premies onder de kostprijs te houden. “Maar de minimale reserves raken in zicht. Op de lange termijn is dit niet houdbaar en is de kans groot dat mensen meer premie voor hun zorgverzekering gaan betalen.”

Juiste zorg op juiste plek
Als oplossing ziet de NZa dat zorgverzekeraars samen met zorgaanbieders afspraken maken om de zorg betaalbaar, toegankelijk en beter te maken. “Bijvoorbeeld door invulling te geven aan de juiste zorg op de juiste plek.” Dit komt er kortweg op neer dat het doel moet zijn dat patiënten dichtbij worden geholpen als dat kan en in het ziekenhuis als het moet.

Om deze beweging in gang te zetten moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders wel in gesprek blijven. Maar de Nza ziet in de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg juist een omgekeerde beweging. “Hier neemt het aandeel ongecontracteerde zorg toe. Dat betekent dat zorgverzekeraars minder afspraken maken met zorgaanbieders over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.”

Kloonpolissen
Ten slotte spreekt de Nza nogmaals haar afkeuring uit over de zogeheten ‘kloonpolissen’, identieke polissen voor een andere premie, en de collectiviteiten die inhoudelijk weinig toevoegen. “Zorgverzekeraars moeten mensen in staat stellen om een goede keuze te maken.” Eerder dit jaar kwam aan het licht dat de zogenaamde premiekortingen van collectiviteitsverzekeringen vaak een sigaar uit eigen doos zijn.

Bron: NZa

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES