Solvabiliteit zorgverzekeraars verder onder druk

De kapitaalpositie van de Nederlandse zorgverzekeraars, uitgedrukt in de Solvency II-ratio, is in het eerste kwartaal verder gedaald naar slechts 145%.

Dat blijkt uit statistieken die DNB deze week op haar website heeft geplaatst. Het betreft de solvabiliteit van alle zorgverzekeraars samen. Op individueel niveau kunnen sommige verzekeraars er dus beter (of slechter) voorstaan, maar over het geheel genomen begint de solvabiliteitspositie er voor de sector steeds slechter uit te zien en nadert het een kritische grens.

In de herfst van 2016 was de totale solvabiliteit van de zorgverzekeraars nog bijna 172%. Sindsdien is een gestage daling ingezet. Eind vorig jaar bedroeg de Solvency II-ratio ruim 149% en eind maart derhalve 145%. De daling laat zien dat de reserves van de zorgverzekeraars slinken en dat er minder mogelijkheden zijn om premiestijgingen te dempen. Verschillende zorgverzekeraars hebben daar bij de presentatie van de jaarcijfers op gewezen en zetten in op scherper zorg inkopen en op minder zorgconsumptie. Gegeven de dalende solvabiliteit, lijken voor 2019 premieverhogingen onvermijdelijk.

De solvabiliteit van de schadeverzekeraars daalde het eerste kwartaal licht, van 176% naar bijna 172%. Dit is nog wel fors hoger dan medio 2016, toen het percentage rond de 162% lag. Daarna zette een verbetering in en sinds eind 2016 schommelt de Solvency II-ratio voor schadeverzekeraars rond de 170%. Bij de herverzekeraars was in het eerste kwartaal van dit jaar sprake van een forse daling van 200% naar 185%.

De solvabiliteit van de levensverzekeraars lijkt zich te stabiliseren rond de 190%. Dat is aanmerkelijk hoger dan een jaar eerder (169%). Sommige levensverzekeraars verkeerden in deze periode in een moeilijke fase, zoals Aegon Nederland, Generali Nederland (leven) en Klaverblad Leven. Door diverse maatregelen hebben deze verzekeraars verbeteringen gerealiseerd. Zo kreeg Aegon een kapitaalinjectie van het moederconcern en Generali van de nieuwe eigenaar ASR.

GEEN REACTIES