Discussie nazorg adviseur speelt nu ook op bij hypotheken

Discussie nazorg adviseur speelt nu ook op bij hypotheken
© Pixabay

De discussie over zorgplicht, die startte bij het advies in overlijdensrisicoverzekeringen, is nu ook geopend bij hypotheekadvies. Vereniging Eigen Huis meldt in een persbericht dat hypotheekadviseurs veel meer initiatief en ‘zorgwil’ zouden moeten tonen om huiseigenaren te helpen tijdens de looptijd van hun hypotheek. Hypotheekshop pakt de handschoen direct op door te antwoorden dat het, afgezien van wat de wettelijke zorgplicht inhoudt, adviseurs vaak onmogelijk wordt gemaakt om dergelijke nazorg te bieden.

Kansen gemist
De VEH liet onderzoek doen onder 1.100 huiseigenaren. Daaruit blijkt dat in de jaren na het tekenen van de hypotheekakte veel mensen nauwelijks nog iets horen van hun adviseur, terwijl zij dat wél verwachten. Daardoor missen zij kansen om hun maandlasten te verlagen of de hypotheek te verbeteren. Slechts iets meer dan de helft van de klanten blijkt tevreden over zijn adviseur.

De vereniging vindt dat nog te veel adviseurs uitsluitend gericht zijn op het moment van afsluiten en niet op de vele jaren daarna. Zij “hebben een minimalistische opvatting van de zorgplicht en sturen hun klanten niet meer dan een algemene nieuwsbrief. Terwijl vrijwel iedere huiseigenaar dan te maken krijgt met veranderingen in zijn persoonlijke situatie en met nieuwe omstandigheden, zoals rentewijzigingen of dalende verzekeringspremies.”

AFM
Daarnaast moet de AFM meer duidelijkheid geven over wat de klant van zijn onafhankelijke of bankadviseur mag verwachten tijdens de looptijd van zijn hypotheek. Desnoods moet daarvoor de regelgeving worden aangepast, vindt de consumentenorganisatie.

‘Gebrek aan zorgwil’
Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: “In een tijd waarin adviseurs bijna alles van hun klanten weten en over een veelheid aan analysetools beschikken, doen ze daar maar weinig mee. Klanten worden nog nauwelijks gewezen op belangrijke zaken als rentemiddeling of het voordeel van een lagere renteopslag door op de hypotheek af te lossen. Er lijkt een gebrek aan zorgwil te zijn.”

Betalen voor nazorg?
Hypotheekshop reageert direct met een eigen persbericht. “Wettelijke zorgplicht ziet toe op het oorspronkelijk gegeven advies en de afgesloten producten. Consumenten hebben hier nog wel eens grotere verwachtingen van.” Consumenten betalen in de advieskosten niet voor toekomstig advies en beheer. “We merken in de praktijk echter dat consumenten soms verwachten dat mutaties ‘gratis’ zijn. Ook is de ervaring dat veel consumenten niet genegen zijn om advieskosten te maken. Het was daarom interessant geweest als VEH ook bij haar leden had getoetst of deze bereid zijn om voor nazorg te betalen.”

Afhankelijk van geldverstrekker
Dan speelt er een ander probleem, aldus Hypotheekshop. Na het passeren is de adviseur afhankelijk van de informatie die hij krijgt van de geldverstrekker en de consument. “Ook na herhaaldelijk aandringen zijn de meeste aanbieders niet bereid om de actuele situatie van een lening of verzekering (proactief) met adviseurs te delen.”

Digitale klantomgeving
Daarbij komt dat steeds meer geldverstrekkers een digitale klantomgeving bieden. “Daarin kan de klant de actuele status van zijn hypotheek inzien, maar ook zelf wijzigingen aanbrengen als rentemiddelen, extra aflossen of de aflossingsvorm(en) aanpassen. De klant hoeft hierbij geen kennis- en ervaringstoets af te leggen. Bij sommige geldverstrekkers kan de adviseur zelf bepaalde berekeningen of wijzigingen niet meer maken of uitvoeren, dat kan alleen nog in de digitale klantomgeving. Er bestaat bij deze rechtstreekse mutaties – buiten de adviseur om – onduidelijkheid over de aansprakelijkheid bij het aanbrengen van wijzigingen, en de bescherming van de consument daarin.”

Meer duidelijkheid gewenst
Hypotheekshop ondersteunt de oproep van VEH om consumenten, adviseurs en aanbieders meer duidelijkheid te verschaffen over de nazorg die kan worden verwacht. “Het is daarbij belangrijk dat het onderwerp ‘nazorg’ niet eenzijdig wordt benaderd, maar dat er oog is voor alle factoren en drempels die er spelen. De huidige onduidelijkheid is per slot van rekening in niemands belang, en zeker niet in die van de consument.”

Bron: VEH, Hypotheekshop

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES