Verbond hamert op proportionaliteit bij herziening Solvency II

Verbond hamert op proportionaliteit bij herziening Solvency II
© Bernhard Stärck, Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars wil eenvoudiger rapportageverplichtingen voor verzekeraars met een laag risicoprofiel. Het huidige toezichtraamwerk Solvency II biedt die mogelijkheid niet en dat maakt het toezicht onnodig duur.

Solvency-II, de Europese richtlijn uit 2016 die eisen stelt aan o.a. de kapitaalpositie van (her)verzekeraars, wordt herzien. In december 2020 heeft de Europese toezichthouder EIOPA hierover een uitgebreid advies aangeboden aan de Europese Commissie. De Commissie brengt naar verwachting dit derde kwartaal een voorstel voor herziening uit.

Toolbox
Het EIOPA-advies leidde al tot teleurgestelde reacties van verzekeringskoepels, allereerst vanwege het voorstel om verzekeraars nog hogere kapitaalbuffers aan te laten houden. Nu zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “Grijp de herziening van Solvency II aan om een ‘proportionaliteits-toolbox’ te introduceren. Een dergelijke toolbox bestaat uit een lijst met vereenvoudigde rapportageverplichtingen voor verzekeraars met een laag risicoprofiel. Aan de hand van risicogebaseerde criteria kunnen toezichthouders nagaan of een verzekeraar voldoet aan de criteria. Is dat het geval? Dan komt de verzekeraar automatisch in aanmerking voor meer proportionele maatregelen. Daar heeft iedereen, zowel klanten, verzekeraars als toezichthouders baat bij.”

Lagere kosten
Een meer risicogebaseerde en proportionele toepassing van Solvency II zou leiden tot lagere kosten voor verzekeraars, terwijl de bescherming van polishouders op het huidige hoge niveau blijft, aldus het Verbond. Dat biedt weer ruimte voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. En het geeft toezichthouders ruimte om zich te focussen op de bedrijven en producten met het hoogste risico, is de gedachte.

‘Voorstellen EIOPA gaan niet ver genoeg’
In het adviesrapport erkent EIOPA eveneens dat de proportionaliteit in Solvency II onvoldoende wordt toegepast. Zij zijn net als het Verbond voorstander van een toolbox. Maar de lijst voorwaarden waaraan verzekeraars volgens EIOPA moeten voldoen, vindt het Verbond te lang. Bovendien gaat de toepassing ervan niet automatisch, waardoor minder verzekeraars in aanmerking komen voor een proportionele toepassing van de regels.

 

 

GEEN REACTIES