ASR laat uitstekende halfjaarcijfers zien

Operationeel resultaat van ASR stijgt met ruim 15 procent

De COVID-19-pandemie deert verzekeraar ASR niet. Integendeel, mede dankzij een lagere schadelast bij Schade was het effect van Corona per saldo gunstig voor de resultaten in de eerste jaarhelft van 2021. Het operationeel resultaat steeg met 20,2% naar €536 miljoen (H1 2020: €446 miljoen).

Alle bedrijfsonderdelen laten uitstekende cijfers zien. Het operationeel resultaat van het segment Schade nam met €55 miljoen toe tot €179 miljoen (H1 2020: €124 miljoen), voornamelijk door een lagere schadelast bij Inkomen. De combined ratio verbeterde naar 90,2% (H1 2020: 92,9%). Waarbij wordt aangetekend dat de overstromingen in Limburg in juli plaatsvonden en de schade ervan, die worden geschat op €20 à €30 miljoen, dus drukken op de cijfers van de tweede helft van het jaar.

Het operationeel resultaat van het segment Leven steeg met €18 miljoen naar €379 miljoen (H1 2020: €361 miljoen), voornamelijk door een hogere investeringsmarge. Het operationeel rendement op eigen vermogen bedroeg 17,8%, ruim boven de eigen doelstelling van 12 tot 14%. De solvabiliteit is nog altijd robuust; de Solvency-II-ratio daalde licht met twee procentpunt tot 197%. Dit is na aftrek van het interim dividend (€111 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€75 miljoen) in H1 2021.

De organische groei van Inkomen en Schade samen bedraagt 5,2%, ook dit is boven de eigen doelstelling, van 3 tot 5%. De bruto geschreven premies in Ziektekosten stegen met 43%. De bruto geschreven premies van het WerknemersPensioen (DC) gingen met 31% omhoog tot €342 miljoen.

Hypotheekproductie
Ook de hypotheekproductie steeg, met €0,3 miljard naar €2,6 miljard. Het beheerd vermogen voor derden vermeerderde tot €25,8 miljard (31 december 2020: €24,3 miljard), voornamelijk door de groei van het ASR Hypotheekfonds.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘De prestaties die ASR in de eerste helft van dit jaar heeft gerealiseerd maken mij trots. De financiële resultaten zijn over de hele linie sterk, onze kapitaalpositie is robuust en onze klanten blijven onverminderd positief over onze dienstverlening. In een periode waarin COVID-19 op veel gebieden onzekerheid geeft slagen we er in om onze stakeholders zekerheid en stabiliteit te bieden.”

De topman is ook positief over de vooruitzichten voor ASR in de tweede helft van dit jaar. “Behoudens onvoorziene ontwikkelingen verwachten wij dat het operationeel resultaat voor 2021, inclusief de incidentele impact van COVID-19, een belangrijke stijging zal laten zien ten opzichte van het voorgaande jaar.”

Burn-outpreventie
Deze week startte de verzekeraar een campagne om mensen bewust te maken van burn-outrisico’s en tijdig de signalen hiervan te herkennen. Baeten: “Veel mensen, zowel in loondienst als zzp’ers of ondernemers, gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Hierdoor zien we het psychisch verzuim verder toenemen. Het belang van preventie zien we ook terug in onze financiële resultaten.”

 

GEEN REACTIES