Teleurstellend eerste kwartaal voor Allianz Benelux

Allianz Benelux boekt hoger operationeel resultaat, maar premie-inkomen daalt
© Allianz

Ondanks een omzetstijging van 20%, laten het operationeel resultaat en het nettoresultaat van Allianz Benelux een daling zien in het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Allianz Benelux behaalde in Q1 een omzet van ruim 1,3 miljard euro. Het operationeel resultaat nam echter af met 16% af tot 41 miljoen (2018: 49 miljoen). Het nettoresultaat is met 12% gedaald tot 32 miljoen (2018: 36 miljoen). De combined ratio steeg met 8% tot 102,7%.

Het premie-inkomen van Allianz Benelux steeg met 20% van 1,1 naar 1,3 miljard. Voor de schade-activiteiten was dat een stijging van 7% tot 515 miljoen euro (2018: 482 miljoen euro). Voor de leven-activiteiten nam het premie-inkomen toe met 29% toe tot 853 miljoen euro (2018: 661 miljoen euro). Deze stijging is vooral te danken aan een groei in pensioenverzekeringen en Unit Linked-oplossingen.

Herziening regelgeving
Desondanks daalden bij Schade daalden de inkomsten van 23 naar 7 miljoen. Dit is volgens Allianz Benelux voornamelijk te wijten aan het verhogen van de reserves voor letselclaims, na een herziening van de regelgeving hieromtrent. Ook een aantal grote branden en schade door een storm in België in het eerste kwartaal hadden een negatieve impact op het resultaat. Het schaderesultaat werd gedeeltelijk gecompenseerd door Leven, waar de resultaten verder verbeterden met 29% van 26 naar 34 miljoen.

“Eenmalige effecten”
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux noemt de achterblijvende resultaten “eenmalige effecten”. “Wij zien het aantal klanten verder groeien en wij zijn tevreden met de groei in onze kernsegmenten in Schade en Leven. Wij zien echter ook dat er segmenten zijn in Schade waar pricing en risico niet met elkaar in verhouding zijn. Hier gaan wij niet in mee.” Deze segmenten betreffen vooral de WA-motorverzekeringen waar de schadelast al langere tijd een opwaartse trend laat zien, en brandverzekeringen, vanwege de hogere risico-exposure, meldt een woordvoerster.

Vorig jaar greep Allianz Benelux met succes in bij onrendabele schadeactiviteiten. Toen vond er een sanering plaats van het volmachtkanaal, in het bijzonder bij motorrijtuigenverzekeringen.

Binnen Allianz Benelux loopt nu – bedrijfsbreed – een zogeheten Radical Simplification-programma, bedoeld om complexe zaken eenvoudiger te maken en bedrijfsprocessen efficiënter en simpeler te laten verlopen. Dit zou moeten leiden tot substantiële verbeterslagen in de service.

Bron: Allianz

GEEN REACTIES