Meer premie maar lager resultaat bij Unigarant

Ondanks een hoger premie-inkomen zag verzekeraar UVM, de risicodrager van volmachtorganisatie Unigarant, het technisch verzekeringsresultaat dalen.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018. Het bruto-premie inkomen steeg met ruim 9% naar €384 mln. Een flink deel daarvan kwam voor rekening van de motorrijtuigenverzekeringen. Bij W.A. steeg het premie-inkomen met €10 mln naar €90 mln, bij casco met €7 mln naar €87 mln. Daarnaast werd er bij brand- en andere schadeverzekeringen meer premie verdiend. Behalve de gebruikelijke indexaties voerde UVM ook bij verschillende productgroepen premie-aanpassingen door. Het hogere premie-inkomen was zowel bij het label ANWB Verzekeringen (direct kanaal) als bij Unigarant (intermediair) te zien.

De brutoschadelast steeg daarentegen in 2018 verhoudingsgewijs sneller dan het premie-inkomen en kwam uit op €236 mln, ruim 10% meer dan een jaar eerder. De oorzaak ligt volgens UVM in de schade door de januaristormen in 2018. Deze schadelast kwam dan ook vooral terecht bij casco en brand (woonverzekeringen). Bij W.A. werden daarnaast extra technische voorzieningen getroffen voor toekomstige schades. Bruto stegen deze voorzieningen van €8,5 naar ruim €21 mln.

UVM en Unigarant zeggen sterk te sturen op schadelast- en risicobeheersing. Vooral deze punten zullen het toekomstig rendement in de sector bepalen, aldus de verzekeraar. In dit verband wordt door Unigarant gekozen voor ‘gerichte groei’. Als voorbeeld geeft de verzekeraar onder meer de ANWB Veilig Rijden Verzekering, waarbij goed rijgedrag wordt beloond met een premiekorting. Deze verzekering maakte volgens Unigarant in 2018 een enorme groei door.

Verder zag UVM de beleggingsinkomsten flink teruglopen. Per saldo kwam het technisch verzekeringsresultaat van UVM dertig procent lager uit op €19,3 mln. De kosten die Unigarant kwijt was aan provisies voor het intermediair stegen met 6% naar €52 mln.

GEEN REACTIES