Allianz Benelux grijpt in bij schadeportefeuille

'Historisch' akkoord in woekerpolisaffaire tussen Allianz en consumentenorganisaties

Zowel in Nederland als in België heeft verzekeraar Allianz ingegrepen bij onrendabele schade-activiteiten. Niet zonder succes, zo blijkt uit de eerste kwartaalcijfers.

In Nederland spitst de ingreep zich toe op het volmachtkanaal. Volgens het jaarverslag over 2017 is binnen de portefeuille motorrijtuigenverzekeringen het volmachtkanaal verliesgevend door ‘een groeiend aantal belangrijke schadegevallen en een negatieve run-off’. Als reactie heeft de directie besloten om te stoppen met het maatwerk van deze gevolmachtigde agenten, aangezien dit ‘in hoofdzaak het minst rendabele deel is’. Dat betekent effectief dat het deel van het contract dat doorloopt na 1 januari 2018 niet meer wordt gedekt door Allianz. Het betreft een premievolume van ongeveer 80 miljoen euro. De gevolmachtigde agenten met een standaardportefeuille die exclusief bestaat uit producten en tarieven van Allianz, zullen actief blijven, aldus de verzekeraar in het jaarverslag. ‘Hun resultaten zijn beter en er zijn prijsaanpassingen doorgevoerd om een netto combined ratio van 100% te behalen.’ De maatregelen die Allianz in België neemt, betreffen saneringen in onder meer de portefeuilles ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘arbeidsongevallen’.

Combined ratio
Uit de cijfers over het eerste kwartaal van 2018 blijkt dat de schaderesultaten zijn verbeterd, ondanks de schadelast vanwege de januaristormen. De netto combined ratio verbeterde van 100,1% naar 94,7%, terwijl de winst in het schadesegment toenam van €15 naar €23 mln. Behalve door de genoemde maatregelen is dit mede het gevolg van premieverhogingen, aldus Allianz. In totaal (inclusief het effect van de saneringen) steeg het premie-inkomen bij schade van 477 naar 482 mln euro.

Leven
De levenactiviteiten lieten een gemengd beeld zien. Aan de ene kant was er een flinke toename van de premies van 552 naar 661 mln euro. In het bijzonder de activiteiten in Luxemburg en Nederland droegen aan de stijging bij. Aan de andere kant daalde de levenwinst van 36 naar 26 mln euro. Volgens de verzekeraar komt dit door een ‘seizoensgebonden effect’.

GEEN REACTIES